Program na pátek 2. 9. 2022

V pátek 2. 9. 2022 třídnické hodiny 1.- 4. vyučovací hodinu. Seznámení se školním řádem, organizační záležitosti fotografování tříd 1.O, 1.A a 1.B do školní matriky.

8:30 se fotí třída 1.O

9:00 se fotí třída 1.A

9:30 se fotí třída 1.B

Čtvrtá vyučovací hodina končí v 11.20 hod.

Obědy ve školní jídelně až od pátku 2. 9. 2022 – výdej 11:20 až 13:00 hod.

Program na čtvrtek 1. 9. 2022

Škola se oficiálně otevírá v 6.30 hod.

První den se žáci nepřezouvají, jdou do svých kmenových učeben.

1. VH – třídnická hodina – žáci budou v kmenových třídách, poučení včetně zápisu do TK (i elektronické), aktualizace údajů pro školní matriku – adresa, telefonní čísla, mailové kontakty žák i zákonní zástupci. TU (mimo 1. ročníky) provedou kontrolu souhlasů se zpracováním osobních údajů u všech žáků dané třídy.

První vyučovací hodina začíná pro osmileté gymnázium v 7.50 hod. a pro čtyřleté gymnázium v 7.55 hod.

První vyučovací hodina končí v 8.40 hod.

Žáci odcházejí po 1. vyučovací hodině (tj. v 8.40 hod.) domů. (Změna proti původní informaci!)

Obědy ve školní jídelně tento den nejsou.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 16:00 schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupujících do 1. ročníku v jídelně.

Obědy ve školní jídelně až od pátku 2. 9. 2022 – výdej 11:20 až 13:00 hod.

Stravování

Provozní doba jídelny:

29. 8 – 31. 8. 2022           8:00 až 11:00

1. 9. 2022                            8:00 až 9:30

Následující dny                 7:00 až 8:00

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 z provozních důvodů kuchyň nevaří. V pátek 2. 9. 2022 výdej obědů do 11:20.

Vnitřní řád školní jídelny v pdf.

Přihláška ke stravování v pdf.