Informace pro rodiče žáků nastupujících do prvního ročníku

Schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupujících do 1. ročníku se bude konat dne 1. září 2022 od 16:00 hod v jídelně školy.

Žáci prvních ročníků donesou ke kontrole v pátek 2. září 2022 vysvědčení z posledního ročníku ZŠ (prima z 5. třídy ZŠ, 1.A a 1.B za 9. třídu ZŠ).