Program na čtvrtek 1. 9. 2022

Škola se oficiálně otevírá v 6.30 hod.

První den se žáci nepřezouvají, jdou do svých kmenových učeben.

1. VH – třídnická hodina – žáci budou v kmenových třídách, poučení včetně zápisu do TK (i elektronické), aktualizace údajů pro školní matriku – adresa, telefonní čísla, mailové kontakty žák i zákonní zástupci. TU (mimo 1. ročníky) provedou kontrolu souhlasů se zpracováním osobních údajů u všech žáků dané třídy.

První vyučovací hodina začíná pro osmileté gymnázium v 7.50 hod. a pro čtyřleté gymnázium v 7.55 hod.

První vyučovací hodina končí v 8.40 hod.

Žáci odcházejí po 1. vyučovací hodině (tj. v 8.40 hod.) domů. (Změna proti původní informaci!)

Obědy ve školní jídelně tento den nejsou.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 16:00 schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupujících do 1. ročníku v jídelně.

Obědy ve školní jídelně až od pátku 2. 9. 2022 – výdej 11:20 až 13:00 hod.