Adaptační pobyt

5. a 6. září 2022

Dva příjemné zářijové dny prožili žáci nastupující do prvního ročníku naší školy na Palkovických Hůrkách.

Program se skládal z her na rozvoj komunikace, spolupráce a vzájemné důvěry. Důležitým prvkem pobytu byl rovněž volný čas mimo stanovený program, ve kterém měli žáci možnost si popovídat se spolužáky, lépe se poznat a stmelit v rámci nově vzniklého třídního kolektivu.

Fota.