Žáci chemického semináře ve Světě vědy a techniky

Dne 29.11.2022 se žáci třídy 3.B ze semináře z chemie zúčastnili exkurze s názvem Pr.V.K.Y. ve Světě techniky v Ostravě. 

V první části jsme si zopakovali uspořádání periodické soustavy prvků a jejich vlastnosti a poté jsme v laboratoři prováděli praktické úkoly – plamenovou zkoušku a srážecí reakce prvků.  

Ve druhé části jsme si prohlédli expozici výroby železa, kde jsme si také mohli vyrobit lžičku z oceli. 

Celou akci jsme si užili a zopakovali učivo z 1. a 2. ročníku. 

Žáci 3.B ze semináře z chemie

Fota.