Školní kolo Olympiády z českého jazyka

Ve dnech 1. a 2.12. proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka. Této olympiády se zúčastnili žáci osmiletého i čtyřletého gymnázia.
Výsledky jsou následující:
I. kategorie – G8          1. m. –   Karel Drozd        4.0
                                       2.m. –   Jakub Ševčík       4.0
                                       3.m. –    Jan Vondrouš     4.0
 
II. kategorie – G4          1.m. –  Eva Pavlasová             2. B
                                        2. m. –  Veronika Horklová   3.B
                                        3. m. – Anežka Štensová       2.B
 
Do okresního kola postupuje z každé kategorie žák na prvním a druhém místě.
 
Předmětová komise českého jazyka děkuje všem soutěžícím za vzornou účast a v roce 2023 se opět setkáme, tentokrát již na jubilejním 50. ročníku této soutěže.