Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

V lednu se konala konverzační soutěž v německém jazyce.
Soutěže se zúčastnilo 17 soutěžících ve dvou kategoriích.
 
Kategorie pro osmileté gymnázium, třída 4.O:
1. místo Michaela Opělová
2. místo Karel Drozd
3. místo obsadil David Gřundila
Kategorie pro čtyřleté gymnázium:
1. místo Adam Skýpala 2. B
2. místo Diana Jelénková 3.A3. místo obsadil Adam Grygařík 3.BVšem zúčastněným žákům naší školy děkujeme za jejich hojnou účast a vítězům gratulujeme. Michalela Opělová a Adam Skýpala budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční v následujícím týdnu.

Akce v týdnu od 23. 1. do 27. 1. 2023

V úterý 24. 1. 2023 proběhne ve třídě III.O třídní kolo Zeměpisné olympiády, za dohledu Mgr. Ulricha.

Ve středu 25. 1. 2023 se třídy II.O, IV.O, 2.A a 2.B zúčastní preventivních programů společnosti Renarkon. Akce s koná vždy v kmenové učebně. TU vybere 50 Kč za žáka, platba bude předána lektorům v den konání akce.

Ve středu 25. 1. 2023 Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9 – Středisko volného času Klíč – žáci 4. O, kteří postoupili.

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 organizuje Mgr. Typovská školní kolo zeměpisné olympiády kategorie D, v čase od 7:50 do 9:30 hodin.

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 navštíví třída I.O Magistrát města Frýdek-Místek, za doprovodu Mgr. Janecké a Mgr. Rehwaldové.

V pátek 27. 1. 2023 se žáci semináře pod vedením Mgr. Gavlasové zúčastní Workshopu uměleckého smaltu v dílně DUS ve Frýdku-Místku.

Uzavření klasifikace ve středu 25. 1. 2023 do 14 hodin.

Klasifikační porada se koná ve čtvrtek 26. 1. 2023 ve 14:15 hod..

Ples Klubu rodičů

Dne: pátek 17. 2. 2023

Čas: od 19.00 do 02.00

Místo: Národní dům v Místku

Cena vstupenky s místenkou: 330 Kč

Oficiální prodej začne v úterý 24. 1. 2023 v 7:15

Úterý  7:15 – 8:00Středa 11:20 – 11:40Čtvrtek 13:30 – 14:30

V době jarních prázdnin (6. 2. – 12. 2. 2023) prodej vstupenek nebude probíhat.

V případě nehodících se časů na koupi lístku bude možná individuální dohoda přes email: bartkova@gcfm.cz.