Exkurze do Planetária

Dne 4. 4. proběhla exkurze do ostravského Planetária. Exkurze se zúčastnili žáci 1. A, 1. B, 4. O a žáci z fyzikálního semináře.

Na programu byla živě moderovaná ukázka aktuálních souhvězdí na obloze, Velký a Malý vůz, polohy nejjasnějších hvězd, role Polárky při orientaci na obloze, planety a další tělesa Sluneční soustavy aktuálně pozorovatelná na obloze, otáčení oblohy. Žáci shlédli pořad Cesta za miliardou hvězd, ve kterém se dozvěděli jak změřit vzdálenosti hvězd a vytvořit přesný model
našeho vesmírného okolí. V tomto pořadu jsme se dostali do blízkosti cizích hvězd, uviděli jsme zajímavé objekty a struktury Galaxie včetně neprobádané temné hmoty. Součástí pořadu byla i stručná historie poznávání vesmíru.

V další části programu žáci navštívili interaktivní exponáty určené k hravému poznávání přírodních zákonů a dějů. Navštívili celkem 5 expozic:
Expozice Ke hvězdám, která představuje návštěvníkům fascinující objekty vesmíru a také děje, které mění
podobu hvězd, galaxií i gigantických struktur vytvářených zářící i temnou hmotou.
Expozice Do hlubin Země nabízí poznání seismických jevů a geologických procesů probíhajících
v zemské kůře.
Expozice Za světlem nabízí formou experimentů poznání vlastností světla a dalších druhů záření, která
přinášejí většinu informací o blízkém i dalekém vesmíru.
Na oběžnou dráhu je název expozice, která se zabývá pilotovanými i nepilotovanými kosmickými lety.
Expozice K planetám vás zavede k tělesům Sluneční soustavy i k exoplanetám obíhajícím kolem
vzdálených hvězd. 

Fotodokumentace z exkurze:

Další fota od Olivera Dyla ze 4. O.