Výsledky krajského kola Astronomické olympiády

V krajském kole Astronomické olympiády se v kategorii E, F umístila na 3. místě Michaela Opělová ze 4.O třídy a postupuje tak do celostátního finále, které proběhne 26. května v Praze. 

Michaela Opělová

V kategorii G, H se na 3.-4. místě umístila Barbora Zárubová ze 2.O třídy.

Barbora Zárubová

Předmětová komise fyziky gratuluje žákyním a děkuje za reprezentaci školy.