Akce VŠB a PČR pro žáky 1. – 4. O

V pátek 14. 4. 2023 se žáci 1. O, 2. O, 3. O a 4. O zúčastnili akce, kterou pro ně připravila VŠB a PČR. Fota z akce.

Program z VŠB:

  • Svět pod mikroskopem

Svět jak jej známe, věci kolem nás i my sami jsme tvořeni nějakým materiálem. Jak mohou tyto materiály vypadat zblízka – pod lupou nebo ještě lépe pod mikroskopem? K čemu je dobré znát mikrostrukturu materiálů kolem nás? Na tyto i další otázky z oblasti mikroskopie ti odpovíme na našem workshopu.

  • Design – průnik estetiky, funkce a technologie

Obor designu spojuje spousty rozmanitých oborů s uměleckým citem. Je zásadně provázaný s výrobními technologiemi. Vnímá tvaru, estetiku, ekologické i ekonomické poznání. Zaměříme se především na naši specializaci – výrobní technologie a jejich roli ve výrobcích, které denně využíváme. Přednáška je doplněna o ukázky reálných výrobků a modelů.

  • Zatočme s odpady – soutěž týmů

Recyklo-křížovka. Recyklační kvízy. Soutěž týmů v třídění odpadů – ale ne známých jako je papír a plast.

  • Krásy ekonomiky a managementu kvality

Ekonomické kvízy. Sestavení auta na čas dle technologického postupu. Ukázky využití mikropočítačů, od jednoduchých her po simulaci technologických zařízení. Lean hry.

Program Policie ČR: Žáci se seznámili s různými nebezpečími, která na ně číhají na internetu, s ochranou před nimi a s činností policie, při odhalování sexuálních predátorů.