CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Také v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do chemické olympiády.
V kategorii D přes okresní kolo postoupil do krajského žák 4.O Pavel Křivý, který byl úspěšným řešitelem.
V kategorii C reprezentoval naši školu žák třídy 2.B Adam Skýpala, který byl v teoretických znalostech vyhodnocen jako 7.nejlepší řešitel krajského kola.
 
Všem řešitelům letošního ročníku chemické olympiády blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších ročnících soutěže!
 
PK chemie