První týden školního roku 2023-24

Pondělí 4. 9. 2023:

8:00 – 9:00 – třídnická hodina (žáci jsou ve svých kmenových třídách). Seznámení s BOZP předání souhlasů pro zákonné zástupce. V 9.00 hod. ukončení.

V pondělí přinesou žáci nastupující do 1. ročníku (1. A, 1. B, 1. O) do školy své poslední vysvědčení (1. A a 1. B vysvědčení z 9. třídy ZŠ a 1. O z 5. ročníku ZŠ).


Úterý 5. 9. 2023:

7:30 – 10:55 – 4 třídnické hodiny. Nastupující ročníky – kontrola vysvědčení, souhlasy zákonných zástupců – informace o žákovi, souhlas s adaptačním kurzem. Focení pro matriku školy, předání šatních skříněk, práce ve třídě, exkurze školou, 1.A a 1.B první vyučovací hodinu nákup na burze učebnic. Seznámení se školním řádem.

Focení – matrika:

1. O (prima) 9:20 až 9:40

1. A 9:40 až 10:00

1. B 10:00 až 10:20

5. O (kvinta) 10:20 až 10:40


Středa 6. 9. 2023:

4. A a 4. B – školní výlet (středa – pátek)

1. O, 2. O, 3. O, 4. O výuka podle rozvrhu pouze první 4 vyučovací hodiny, tj. 7:30 – 10:55

1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 5. O  výuka podle rozvrhu pouze prvních 5 vyučovacích hodin 7:30 -11:45


Čtvrtek 7. 9. a pátek 8. 9. 2023:

1. O 1. A a 1. B – adaptační kurz

4. A a 4. B – školní výlet

Prima až kvarta 4 vyučovací hodiny, 7:30 až 10:55

Kvinta a třídy G4 5 vyučovacích hodin 7:30až 11:45

Od 11. 9. 2023 výuka dle stálého rozvrhu.

Náhradní stravování je od 11. 9. 2023.


Škola se první týden otevírá ráno v 6:30 hod.