Vysvědčení ze ZŠ

V pondělí přinesou žáci nastupující do 1. ročníku (1. A, 1. B, 1. O) do školy své poslední vysvědčení (1. A a 1. B vysvědčení z 9. třídy ZŠ a 1. O z 5. ročníku ZŠ).