Logická olympiáda

I v letošním školním roce se naši žáci úspěšně zapojili do Logické olympiády.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou Česko založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Naši žáci soutěžili v kategorii B a C.

Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 25736 řešitelů, z toho v našem kraji 3198 a v naší škole 94 žáků.

Do krajského kola mezi 50 nejlepších z našeho kraje postoupili v této kategorii 3. žáci: Adam Šopek a Bartoloměj Bužga z 2.O a Anežka Málková z 1.O.

V kategorii C (studenti středních škol) se do soutěže zapojilo 17956 řešitelů, z toho v našem kraji 1800 a v naší škole 182 žáků.

Do krajského kola mezi 50 nejlepších z našeho kraje postoupili v této kategorii 3. žáci: Michaela Opělová, Tomáš Kornel a Jan Vondrouš z 5.O.

Ocenění si ale zaslouží všech 276 žáků naší školy, kteří se výzvy Mensy nezalekli a do této soutěže se zapojili.

Žákům, postupujícím do krajského kola budeme držet palce 3. 11.2023, aby dopadli co nejlépe, případně aby se jim podařilo dostat se do celostátního kola mezi 50 nejlepších v celé republice.