Školní kolo Astronomické olympiády kategorie G, H a E, F

Výsledky školního kola Astronomické olympiády kategorie G, H a E, F

Dne 1. 11 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády kategorie G, H (I.O  a II. O)

a kategorie E, F (III.O  a IV. O)

Výsledky soutěže v kategorii G, H:

  1. místo – Karolína Strakošová, Justýna Prusková, Adam Šopek, Bartoloměj Bužga
  2. místo – Tobiáš Matys, Antoním Tomoszek
  3. místo – Nicol Hencová, Václav Kyrych

Výsledky soutěže v kategorii E, F:

  1. místo – Antonín Zemek
  2. místo – Marek Škapa
  3. místo – Matěj Szkandera

Předmětová komise děkuje všem zúčastněným a vítězům blahopřeje