Krevní centrum – exkurze ze semináře

Žáci chemického semináře se 3. 11. 2023 zúčastnili exkurze v krevním centru. Dozvěděli se, jak probíhají odběry, co se dále dělá s odebranou krvi a plazmou a co vše musí dárce splňovat. Byli provedeni po laboratořích, kde si prohlédli technické zázemí pro testování krve a nakonec diskutovali o možnostech studia zdravotnického laboranta.

Fota.