Den otevřených dveří – čtvrtek 7. 12. 2023

Ve čtvrtek 7. 12. 2023 proběhne na naší škole od 14.00 do 17.00 hod. den otevřených dveří. 

Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci jsou srdečně zváni na prohlídku školy. Naši průvodci vás provedou školou, navštívíte odborné učebny, můžete zhlédnout krátké divadelní vystoupení v anglickém jazyce, poslechnout si školní sbor, seznámit se s předměty, které se u nás vyučují.