Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

V pátek 1. 12. 2023 se uskutečnilo školní kolo olympiády z ČJ pro žáky osmiletého a čtyřletého gymnázia.

Výsledky G8:

  1. místo: Antonín Zemek 4. O
  2. místo: Marie Bednářová 4. O
  3. místo: Matěj Szkandera 4. O

Do okresního kola postupuje Antonín Zemek.

 

Výsledky G4:

  1. místo: Vojtěch Pytlík 4. A
  2. místo: Karel Drozd 5. O
  3. místo: Eva Pavlasová 3. B

Do okresního kola postupují soutěžící z 1. a 2. místa.

PK ČJ všem soutěžícím děkuje za účast a postupujícím studentům přeje mnoho štěstí v okresním kole.