Den otevřených dveří – čtvrtek 8. 2. 2024

Ve čtvrtek 8. 2. 2024 proběhne na naší škole od 14.00 do 17.00 hod. den otevřených dveří.

 Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci jsou srdečně zváni na prohlídku školy. Naši průvodci vás provedou školou, navštívíte odborné učebny, můžete zhlédnout krátké divadelní vystoupení v anglickém jazyce, poslechnout si školní sbor, seznámit se s předměty, které se u nás vyučují.