Návštěva na Ostravské univerzitě

Komu ze studentů gymnázia se poštěstí dostat osobní pozvánku k návštěvě univerzity?  My jsme to štěstí měli a 8. února 2024 jsme dorazili do studentské S-zóny  na Bráfově ulici v Ostravě. Tam na nás čekali studenti 4. ročníku, kteří studují ruštinu a další obory, spolu se svým oblíbeným pedagogem Mgr. Igorem Jelínkem, Ph.D. z Filozofické fakulty, katedry slavistiky, oddělení rusistiky Ostravské univerzity. 

Během krátkého úvodního představení katedry se naši žáci dozvěděli o možnostech studia na Ostravské univerzitě. Zároveň jsme dostali od univerzity malý dárek, který jsme hned využili. Studenti univerzity si pro nás totiž připravili řadu zajímavých a veselých aktivit, které nás opravdu dokázali zaujmout.  Na závěr Dne s ruštinou jsme ochutnali pravý ruský čaj a mohli jsme si i zazpívat. Pak už zbyl čas jen na rozlučkovou fotografii a museli jsme jet zpět do Frýdku-Místku, protože odpoledne nás na gymnáziu čekala další důležitá událost – Den otevřených dveří. 

Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat panu Mgr. Igoru Jelínkovi, Ph.D. a jeho studentům za aktivní a podnětné dopoledne.  A rovněž vedení naší školy, že nám tuto akci umožnila. Děkujeme!