Planetárium Ostrava

V úterý 12. 3. 2024 navštívili žáci 1. A, 1. B, 5. O a seminaristé z fyziky ze 4. ročníku čtyřletého gymnázia planetárium v Ostravě. 

V sále planetária byli seznámeni s hvězdami a planetami na noční obloze v současných dnech a pak zhlédli pořad Gravitace, ve kterém si prohloubili poznatky z učiva, které v současné době probírají ve fyzice. Poté si prohlédli exponáty v pěti expozicích, kde si mohli zábavnou formou i vyzkoušet, jak fungují fyzikální a přírodní zákony.

Fota.