Mladé chemické naděje z Cihelní

V letošním školním roce se několik našich žáků zúčastnilo Chemické olympiády, a to hned ve 3 kategoriích (B, C a D).

V kategorii B dosáhl ve školním kole výborných výsledků Adam Skýpala ze 3.B a postoupil již v lednu do krajského kola v Ostravě, kde se umístil v silné konkurenci na 5. místě jako úspěšný řešitel.

V průběhu ledna a února ve školním kole kategorie D měřili své chemické síly 3 naši žáci ze 4. O: Matěj Szkandera, Nikola Macháčková a Marie Bednářová. Do okresního kola postoupil Matěj Szkandera a Marie Bednářová s velmi těsným rozdílem 0,05! V okresním kole nakonec Marie Bednářová obsadila 4. místo a Matěj Szkandera 6. místo.

V březnu se proti sobě utkalo ve školním kole kategorie C 7 našich žáků: Oliver Dyl, Tomáš Kornel, Pavel Křivý, Jakub Macura, Martin Pravec a Jan Vondrouš (všichni za V. O) a čtyřleté gymnázium zastupoval v této kategorii Daniel Marosz z 2.A. Bohužel v této kategorii byla konkurence velká, hrálo se o desetiny bodů, a tak jsme se letos postupu do krajského kola nedočkali, ačkoli bodové hodnocení bylo vysoké.

Všem soutěžícím patří velké uznání za zapojení do této soutěže, která je pro objem znalostí, které přesahují rámec běžného školního učiva, velmi náročná. Děkujeme za reprezentaci v krajských a okresních kolech a doufáme, že se spolu příští rok pustíme do měření chemických sil znovu a se stejným elánem!