Krajské kolo Fyzikální olympiády – výsledky

Dne 24. 4. proběhlo v Ostravě ve Středisku volného času krajské kolo Fyzikální olympiády, kterého se zúčastnili úspěšní řešitelé školního kola. Za naši školu bojovali v kategorii D žáci 5.O – Tomáš Kornel, Pavel Křivý, Jakub Macura a Jan Vondrouš, z 1.A – Lukáš Hradečný. V kategorii B žák 3.A – Vojtěch Fojtík.

Výsledky krajského kola Fyzikální olympiády:

V Kategorii B:

5. místo získal Vojtěch Fojtík – 3.A

V kategorii D:

V této kategorii byli všichni žáci úspěšnými řešiteli a obsadili z celkového počtu 42 žáků v MSK

6. místo – Tomáš Kornel – 5.O

13. místo – Pavel Křivý – 5.O

17. místo – Jakub Macura – 5.O

19. místo – Jan Vondrouš – 5.O

20. místo –  Lukáš Hradečný – 1.A

 

 

Předmětová komise fyziky žákům děkuje za bojové nadšení a reprezentaci naší školy