Erasmus +

Erasmus+

Gymnázium Cihelní se stalo součástí konsorcia MSK v rámci programu ERASMUS+.

Operační program: Erasmus+

Registrační číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA120-SCH-000187994

Partneři projektu: Koordinátor – Moravskoslezský kraj

                                   Členové – vybraná gymnázia zřizovaná MSK

Doba realizace projektu: 2024–2027

Zapojení do programu umožní škole spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů školského sektoru či vyvíjení nových metodik.

Aktivity projektu:

Mobility zaměstnanců:

  • Kurzy a odborná školení
    • Jazykové kurzy pro pedagogy zvyšující jejich jazykové kompetence
    • Metodické kurzy zvyšující didaktické dovednosti se zaměřením na moderní způsoby výuky pro vyučující cizích jazyků

Mobility žáků: 

  • Skupinové mobility žáků 
  • Krátkodobé vzdělávací mobility žáků

 

Další informace na stránkách koordinátora ZDE:

https://www.msk.cz/cs/temata/eu/akreditace-moravskoslezskeho-kraje-jako-koordinatora-konsorcia-v-oblasti-skolniho-vzdelavani-v-ramci-programu-erasmus-18172/

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+.