Výsledky mezinárodní literární soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství

Dne 31.5. 2023 proběhlo vyhlášení výsledků mezinárodní literární soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství.

V českém národním kole se na 1. místě umístil tým Zuzka Škvárová – Ema Čerňáková ze 4. O. Děvčata získala také cenu za výtvarné zpracování díla.

Druhé místo získal rovněž tým z naší školy – Eva Kontriková a Antonín Tomoszek z 1. O.

Zuzka Škvárová a Ema Čerňáková bodovaly i v mezinárodní části soutěže, získaly druhé místo.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.