Krajské kolo Fyzikální olympiády – výsledky

Dne 24. 4. proběhlo v Ostravě ve Středisku volného času krajské kolo Fyzikální olympiády, kterého se zúčastnili úspěšní řešitelé školního kola. Za naši školu bojovali v kategorii D žáci 5.O – Tomáš Kornel, Pavel Křivý, Jakub Macura a Jan Vondrouš, z 1.A – Lukáš Hradečný. V kategorii B žák 3.A – Vojtěch Fojtík.

Výsledky krajského kola Fyzikální olympiády:

V Kategorii B:

5. místo získal Vojtěch Fojtík – 3.A

V kategorii D:

V této kategorii byli všichni žáci úspěšnými řešiteli a obsadili z celkového počtu 42 žáků v MSK

6. místo – Tomáš Kornel – 5.O

13. místo – Pavel Křivý – 5.O

17. místo – Jakub Macura – 5.O

19. místo – Jan Vondrouš – 5.O

20. místo –  Lukáš Hradečný – 1.A

 

 

Předmětová komise fyziky žákům děkuje za bojové nadšení a reprezentaci naší školy

Okresní kolo Fyzikální olympiády

Dne 20. 3. proběhlo okresní kolo Fyzikální olympiády.

V kategorii E se na  2. místě umístila Ainoa Lluch Pavliková a  3. místo  obsadil Samuel Dezort. Oba žáci jsou ze 3.O.
 
Předmětová komise fyziky gratuluje a děkuje za reprezantaci školy.

Předání cen a diplomů za školní kolo Astronomické olympiády

Vyhodnocení všech kategorií:

Výsledky soutěže v kategorii G, H:

 1. místo – Karolína Strakošová, Justýna Prusková, Adam Šopek, Bartoloměj Bužga
 2. místo – Tobiáš Matys, Antoním Tomoszek
 3. místo – Nicol Hencová, Václav Kyrych

Výsledky soutěže v kategorii E, F:

 1. místo – Antonín Zemek
 2. místo – Marek Škapa
 3. místo – Matěj Szkandera

Výsledky soutěže v kategorii C, D:

 1. místo – Tomáš Kornel
 2. místo – Jakub Macura
 3. místo – Jan Vondrouš

Výsledky soutěže v kategorii A, B:

 1. místo – Matouš Jarolím

Předmětová komise děkuje všem zúčastněným a vítězům blahopřeje

Školní kolo Astronomické olympiády kategorie G, H a E, F

Výsledky školního kola Astronomické olympiády kategorie G, H a E, F

Dne 1. 11 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády kategorie G, H (I.O  a II. O)

a kategorie E, F (III.O  a IV. O)

Výsledky soutěže v kategorii G, H:

 1. místo – Karolína Strakošová, Justýna Prusková, Adam Šopek, Bartoloměj Bužga
 2. místo – Tobiáš Matys, Antoním Tomoszek
 3. místo – Nicol Hencová, Václav Kyrych

Výsledky soutěže v kategorii E, F:

 1. místo – Antonín Zemek
 2. místo – Marek Škapa
 3. místo – Matěj Szkandera

Předmětová komise děkuje všem zúčastněným a vítězům blahopřeje