Předání cen a diplomů za školní kolo Astronomické olympiády

Vyhodnocení všech kategorií:

Výsledky soutěže v kategorii G, H:

 1. místo – Karolína Strakošová, Justýna Prusková, Adam Šopek, Bartoloměj Bužga
 2. místo – Tobiáš Matys, Antoním Tomoszek
 3. místo – Nicol Hencová, Václav Kyrych

Výsledky soutěže v kategorii E, F:

 1. místo – Antonín Zemek
 2. místo – Marek Škapa
 3. místo – Matěj Szkandera

Výsledky soutěže v kategorii C, D:

 1. místo – Tomáš Kornel
 2. místo – Jakub Macura
 3. místo – Jan Vondrouš

Výsledky soutěže v kategorii A, B:

 1. místo – Matouš Jarolím

Předmětová komise děkuje všem zúčastněným a vítězům blahopřeje

Školní kolo Astronomické olympiády kategorie G, H a E, F

Výsledky školního kola Astronomické olympiády kategorie G, H a E, F

Dne 1. 11 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády kategorie G, H (I.O  a II. O)

a kategorie E, F (III.O  a IV. O)

Výsledky soutěže v kategorii G, H:

 1. místo – Karolína Strakošová, Justýna Prusková, Adam Šopek, Bartoloměj Bužga
 2. místo – Tobiáš Matys, Antoním Tomoszek
 3. místo – Nicol Hencová, Václav Kyrych

Výsledky soutěže v kategorii E, F:

 1. místo – Antonín Zemek
 2. místo – Marek Škapa
 3. místo – Matěj Szkandera

Předmětová komise děkuje všem zúčastněným a vítězům blahopřeje

Výsledky krajského kola Fyzikální olympiády

Byly vyhlášeny výsledky krajského kola Fyzikální olympiády. Do krajského kola postoupili z okresního kola v kategorii F dva žáci ze třídy 4.O. Oba žáci se stali úspěšnými řešiteli. Pavel Křivý obsadil 12. místo a Tomáš Kornel 15. místo. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.