Naši žáci v Netzschkau

Společný česko – německý pobyt žáků Gymnázia Cihelní a žáků z Lengenfeldu v Německu.

Z Frýdku-Místku jsme vyrazili vlakem v neděli 17. září v 6:01 hodin a do Chebu přijeli ve 13:27 hodin. Přestávku v Chebu jsme využili k jeho prohlídce.

Celý článek zde.

Moravskoslezský kraj ocenil žáky naší školy

Každoročně Moravskoslezský kraj oceňuje žáky a žákovské týmy za významné aktivity
v daném školním roce. Mezi pěti oceněnými nejúspěšnějšími školními týmy
středních škol MSK za školní rok 2021/2022 byl tým z Gymnázia Cihelní, Frýdek-Místek – studenti Marek Matyskiewicz a Jan Šik, debrujáři, v dnešních dnech již studenti VUT Brno. Přivezli medaile z Expo Science Asia 2022, organizovanou MILSET za svůj projekt „Water in action“.

Projekt žáků gymnázia byl zaměřen na vodu a šetření vodou. Marek: “Voda je jednou z nejpodstatnějších základních složek na Zemi, ať už jako nutná potřeba našeho těla, ale také zdroj, z něhož čerpáme každý den. Vodu využíváme, kdekoliv si jen vzpomeneme, ať už v domácnosti při vaření, uklízení, tak i při výrobě potravin, oblečení, mobilních telefonů, automobilů, knih atd. Vodu používáme při stavbě domů, škol a silnic. Díky vodě vyrábíme elektřinu, která osvětluje naše města a domovy. Je nezbytné vodou šetřit, neplýtvat jí, ale také lépe využívat i dešťovou vodu.“

V projektu se žáci zaměřili na vlastnosti vody, se kterými zájemce seznámili prostřednictvím experimentů. Řešitelé získali informace od spolužáků, zpracovali je a diskutovali o možnostech šetření vodou v každé domácnosti. Přivezli z ESA – Expo Science ASIA medaile za prezentaci a obhajobu projektu. Marek Matyskiewicz, Jan Šik a jejich supervisor Mgr. Libor Lepík reprezentovali Českou republiku, MSK, Frýdek-Místek, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek, p. o. (nyní již Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) na mezinárodní vědecké výstavě Expo Sciences Asia 2022 v Dubaji (17. – 25. 2. 2022). Představili a obhájili svůj projekt „Water in action“. Gymnázium se tak zařadilo mezi 4 školy z celé České republiky, které se zúčastnily se svými projekty této nevšední a zajímavé výstavy. Účast žáků na Expo Science Asia podpořilo město Frýdek-Místek, AMD ČR – debrujáři, nadace NABLA, obec Čeladná, obec Dobrá a Klub rodičů při gymnáziu.
Žáci o svém projektu informovali veřejnost na Dni Země ve Frýdku-Místku na stánku 22. 4. 2022. Žáci zvítězili ve školním kole SOČ. Postoupili z okresního kola do krajského kola.
V krajském kole SOČ – Středoškolská odborná činnost obsadili 6. místo v oboru  „Ochrana a tvorba životního prostředí“ s prací  „Statistický průzkum o šetření vodou“.

V kategorii jednotlivců byl Moravskoslezským krajem oceněn Tomáš Kornel za 3.  místo v celostátním kole Logické olympiády, za 4. místo v  zeměpisné olympiádě (krajské kolo), za 3. místo ve fyzikální olympiádě, astronomické olympiádě (krajské kolo).

Děkujeme žákům za příkladnou reprezentaci školy. Mgr. Libor Lepík