Přihláška ke konzultacím k jednotným přijímacím zkouškám

 

Přihláška ke konzultacím v docx.

Přihláška ke konzultacím v pdf.

Přihlásit se mohou pouze uchazeči, kteří mají na naší škole podánu přihlášku ke studiu.

Dvě konzultace budou věnovány českému jazyku, dvě matematice. Konzultace nabízíme jako celek, není možné si vybrat jen určitý den.

Vyplněnou přihlášku zašlete do pátku 8. 3. 2024 mailem na adresu:  skola@gcfm.cz

 Termíny:

  • úterý 26. 3. 2024, 15:00 – 16:30
  • úterý 2. 4. 2024, 15:00 – 16:30
  • čtvrtek 4. 4. 2024, 15:00 – 16:30
  • pondělí 8. 4. 2024, 15:00 – 16:30

 

Cena konzultací je 400,- Kč na osobu, musí být uhrazena do pátku 15. 3. 2024.

Na účet číslo: 35434781/0100

Variabilní symbol: 6001

Do zprávy pro příjemce – jméno a příjmení uchazeče o studium.

V případě velkého počtu zájemců o konzultace, rozhoduje datum podání přihlášky ke konzultaci k JPZ.

Den otevřených dveří – čtvrtek 8. 2. 2024

Ve čtvrtek 8. 2. 2024 proběhne na naší škole od 14.00 do 17.00 hod. den otevřených dveří.

 Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci jsou srdečně zváni na prohlídku školy. Naši průvodci vás provedou školou, navštívíte odborné učebny, můžete zhlédnout krátké divadelní vystoupení v anglickém jazyce, poslechnout si školní sbor, seznámit se s předměty, které se u nás vyučují.

Sbírka – Život dětem

Do sbírky v pozici dobrovolníků se aktivně zapojily tyto dvojice našich studentů:

4.A Matouš Jarolím, Marek Boris

4.B Veronika Fišerová, Vendula Gurecká

4. B Aneta Vyvialová, Aneta Tumlířová

4. B Patricie Podolová, Sára Minaříková

Náhradní stravování po dobu rekonstrukce

Náhradní stravování ve školním roce 2023/2024

(předpokládaná doba září 2023 až duben 2024)

Na podzim 2023 začne v naší škole dlouho očekávaná rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Během tohoto období je pro žáky školy zajištěno náhradní stravování v okolních školách, včetně pedagogických dohledů.

Žáci I. O (prima) a II. O (sekunda) se budou stravovat na Základní škole národního umělce Petra Bezruče, tř. T. G. Masaryka 454 (tzv. 1. ZŠ někdy též škola „pod sovou“), denně v čase 11:00 – 11:30 hod.

Žáci III. O (tercie) a IV. O (kvarta) se budou stravovat na Základní škole Frýdek – Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek, denně v čase 11:20 – 11:50 hod.

Žáci V. O (kvinta) a všech ročníků čtyřletého gymnázia se budou stravovat na Střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451,738 01 Frýdek-Místek, denně v čase od 13:30 hod.

Nově přicházející žáci budou mít vyplněny 2 přihlášky:

1. Ke stravování – na základě které mají nárok na dotování stravy a zaplatí v hotovosti vratnou zálohu 1 000 Kč v hotovosti u vedoucí kuchyně. Přihláška ke stravování v docx nebo v pdf.

2. K náhradnímu stravování – díky které bude možno evidovat strávníky u jiných subjektů. Přihláška k náhradnímu stravování v docx nebo v pdf.

Žáci, kteří už u nás studují:

1. Musí doložit v případně zájmu přihlášku k náhradnímu stravování. K náhradnímu stravování – díky které bude možno evidovat strávníky u jiných subjektů. Přihláška k náhradnímu stravování v docx nebo v pdf.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

Vedoucí školní jídelny bude připravena evidovat podání přihlášek a placení vratných záloh v následujících termínech a časech – vždy ve vrátnici školy:

30. 8. 6:15 až 10:00 hodin

31. 8. 6:15 až 10:00 hodin

1. 9. 6:15 až 10:00 hodin

4. 9. 6:15 až 10:00 hodin

5. 9. 6:15 až 10:00 hodin

V případě, že Vám žádný z uvedených časů nevyhovuje, domluvte si individuálně jiný mailem s vedoucí kuchyně paní Gabrielou Deseyve deseyve@gcfm.cz

Po dobu rekonstrukce kuchyně a jídelny na ulici Cihelní, lze oběd odhlásit do 7:30 hodin, a to telefonicky na tel. čísle 602 529 790, nebo mailem deseyve@gcfm.cz

Stravování bude možné od pondělí 11. 9. 2023