Den otevřených dveří – čtvrtek 8. 2. 2024

Ve čtvrtek 8. 2. 2024 proběhne na naší škole od 14.00 do 17.00 hod. den otevřených dveří.

 Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci jsou srdečně zváni na prohlídku školy. Naši průvodci vás provedou školou, navštívíte odborné učebny, můžete zhlédnout krátké divadelní vystoupení v anglickém jazyce, poslechnout si školní sbor, seznámit se s předměty, které se u nás vyučují.

Sbírka – Život dětem

Do sbírky v pozici dobrovolníků se aktivně zapojily tyto dvojice našich studentů:

4.A Matouš Jarolím, Marek Boris

4.B Veronika Fišerová, Vendula Gurecká

4. B Aneta Vyvialová, Aneta Tumlířová

4. B Patricie Podolová, Sára Minaříková

Náhradní stravování po dobu rekonstrukce

Náhradní stravování ve školním roce 2023/2024

(předpokládaná doba září 2023 až duben 2024)

Na podzim 2023 začne v naší škole dlouho očekávaná rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Během tohoto období je pro žáky školy zajištěno náhradní stravování v okolních školách, včetně pedagogických dohledů.

Žáci I. O (prima) a II. O (sekunda) se budou stravovat na Základní škole národního umělce Petra Bezruče, tř. T. G. Masaryka 454 (tzv. 1. ZŠ někdy též škola „pod sovou“), denně v čase 11:00 – 11:30 hod.

Žáci III. O (tercie) a IV. O (kvarta) se budou stravovat na Základní škole Frýdek – Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek, denně v čase 11:20 – 11:50 hod.

Žáci V. O (kvinta) a všech ročníků čtyřletého gymnázia se budou stravovat na Střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451,738 01 Frýdek-Místek, denně v čase od 13:30 hod.

Nově přicházející žáci budou mít vyplněny 2 přihlášky:

1. Ke stravování – na základě které mají nárok na dotování stravy a zaplatí v hotovosti vratnou zálohu 1 000 Kč v hotovosti u vedoucí kuchyně. Přihláška ke stravování v docx nebo v pdf.

2. K náhradnímu stravování – díky které bude možno evidovat strávníky u jiných subjektů. Přihláška k náhradnímu stravování v docx nebo v pdf.

Žáci, kteří už u nás studují:

1. Musí doložit v případně zájmu přihlášku k náhradnímu stravování. K náhradnímu stravování – díky které bude možno evidovat strávníky u jiných subjektů. Přihláška k náhradnímu stravování v docx nebo v pdf.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

Vedoucí školní jídelny bude připravena evidovat podání přihlášek a placení vratných záloh v následujících termínech a časech – vždy ve vrátnici školy:

30. 8. 6:15 až 10:00 hodin

31. 8. 6:15 až 10:00 hodin

1. 9. 6:15 až 10:00 hodin

4. 9. 6:15 až 10:00 hodin

5. 9. 6:15 až 10:00 hodin

V případě, že Vám žádný z uvedených časů nevyhovuje, domluvte si individuálně jiný mailem s vedoucí kuchyně paní Gabrielou Deseyve deseyve@gcfm.cz

Po dobu rekonstrukce kuchyně a jídelny na ulici Cihelní, lze oběd odhlásit do 7:30 hodin, a to telefonicky na tel. čísle 602 529 790, nebo mailem deseyve@gcfm.cz

Stravování bude možné od pondělí 11. 9. 2023