Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Výsledky okresního kola 25. ročníku Zeměpisné olympiády 2023

22.2. 2023 se uskutečnilo okresní kolo soutěže v kategoriích A-žáci 6. tříd ZŠ, B-žáci 7. tříd ZŠ, C-žáci 8. a 9. tříd ZŠ, D-SŠ.

Okresního kola se z naší školy zúčastnilo celkem 7 žáků napříč všemi kategoriemi.

V kategorii B vyhrál okresní kolo Zeměpisné olympiády Marek Škapa z 2.O.

V kategorii D vyhrál okresní kolo Zeměpisné olympiády Matyáš Kohut ze 4.A.

Všem úspěšným řešitelům děkujeme za reprezentaci školy a projev školní iniciativy.

Vítězům blahopřejeme a držíme palce v krajském kole soutěže, které se uskuteční 29. 3. 2023 v Ostravě.

Školní kolo ZO

 

Školní kola proběhla v termínech od 11.1. do 26.1. 2023.

Na G8 proběhla formou třídních kol – v kategoriích A–6.tř., B–7. tř., C–8. a 9. třída, kategorie D- SŠ se konala formou školního kola.

Žáci postupující do okresního kola jsou zaznačeni kurzívou a podtrženi.

 

Kategorie A:  Mgr. H. Zelová

V 1. O se konalo školní-třídní kolo 20. 1. 2023, zúčastnilo celkem 29 žáků. 

 1. místo – Antonín Tomoszek
 2. místo  – Karolína Křivá, Nicol Hencová, Adam Šopek, Filip Matoušek, 
 3. místo –  Karolína Dylová, Jan Čempel, Bartoloměj Bužga, Šimon Kaňok

Kategorie B: Mgr. D. Steblová

Ve 2.O se konalo školní-třídní kolo 13. 1. 2023, zúčastnilo se celkem 30 žáků

 1. místo-Marek Škapa postupuje jako vítěz loňského ročníku OK ZO
 2. místo-Tobiáš Herman
 3. místo-Eliška Nitrová

Kategorie C: Mgr. David Ulrich- 3.O, Mgr. Pavla Rudzká- 4.O

Ve 3.O se konalo školní – třídní kolo 24.1. 2023, zúčastnilo se celkem 25 žáků.

 1. místo-Michna Jan 42 b
 2. místo-Janík Michal 41 b
 3. místo-Čmiel Hugo 40 b

Ve 4.O se konalo školní – třídní kolo 11.1. 2023, zúčastnilo se 27 žáků.

 1. místo-Tomáš Kornel, Kryštof Rycek 46 b
 2. místo-Jakub Ševčík, Adam Dryšl 45 b
 3. místo-Jan Vondrouš 42 b

Kategorie D: Mgr. Stanislava Typovská

Školní kolo na G4 proběhlo 26.1. 2023, zúčastnilo se 15 žáků ze všech ročníků.

 1. místo – Matyáš KohutA – postupuje jako vítěz loňského ročníku OK ZO
 2. místo – Vojtěch FojtíkA
 3. místo – Matouš MarekA

Děkujeme za účast všem úspěšným řešitelům, blahopřejeme vítězům a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole. Školní kolo drobnými odměnami podpořil Klub rodičů.