Lyžařský kurz pro 1. A a 1. B – 1. splátka

Žáci tříd 1.A a 1.B, kteří se budou účastnit lyžařského kurzu  mají:

1.splátku  na LSVVZ (Rališka – termín 27. 2. – 3. 3. 2023) 3000,- Kč a musí být zaplacena do 15. 11. 2022.

 Platba bude zaslána na účet  školy 35434781/0100 (var. symbol 1001, zpráva pro příjemce – jméno žáka+ třída).

Soutěž Wolfram

V květnu minulého školního roku jsme se zúčastnili soutěže Wolfram v okresním  kole, kde jsme vybojovali krásné 1. postupové místo. Soutěže se zúčastnili žáci 1. ročníku z 1.A Šimon Bittner, Martin Vlk, Lukáš Majer a Denis Berka z 2. ročníku. 

Ve čtvrtek 8. září náš tým putoval do krajského kola, které se konalo v Libavském vojenském prostoru. Čekal nás velice těžký boj. Celkem bylo 9 týmů z celého kraje. Závod započal plavbou na raftu, který jsme díky zkušenostem úspěšně zvládli, dále nás čekalo vyhledávání min pomocí detektoru kovu. Jakmile jsme zneškodnili všechny miny, ihned jsme běželi k dalšímu stanovišti zdravověda. Zde dominoval náš člen Denis Berka, který úspěšně získal 80 bodů, což nám velice pomohlo. Dalším stanovištěm byl fyzický trojboj, ve kterém 2 členové drželi na sobě ve sporu a další dva současně dřepovali do té doby než někdo nespadl. V této disciplíně jsme vybojovali 3. místo. Po dalším přeběhu na stanoviště na nás čekal vědomostní test ohledně Ostravské operace. Tady jsme moc nevěděli ale nějaké body jsme získali. Pak přišla na řadu střelba ze vzduchovky. Tentokrát byla vzdálenost terčů mnohem dál. Každý měl pět ran a mohl získat až 50 bodů. Nastříleli jsme 1x 32 bodů, 2x 31 bodů a 1x 20 bodů. Poté jsme zas a znovu utíkali k stanovišti. Čekal zde na nás běh s překážkami. Plazení, tažení zraněného po zemi a přenášení muničního boxu, to vše zde bylo i s kódem, který jsme si museli zapamatovat. S pár odřeninami jsme utíkali k poslednímu stanovišti a to byla topografie a práce s mapou. Celkem jsme to zvládli a pak už na nás čekal finiš. 

Před vyhlášením jsme se mohli podívat do tanků a děl, zastřílet si a dát si guláš. Po vyhlášení jsme sami moc nevěřili že jsme vyhráli. Později jsme zjistili, že jen o 2 body a kdybychom v některých disciplínách jen o trochu polevili, zlato by jistě nebylo. 

Tento článek napsali : Martin Vlk a Lukáš Majer. 

Adaptační pobyt

5. a 6. září 2022

Dva příjemné zářijové dny prožili žáci nastupující do prvního ročníku naší školy na Palkovických Hůrkách.

Program se skládal z her na rozvoj komunikace, spolupráce a vzájemné důvěry. Důležitým prvkem pobytu byl rovněž volný čas mimo stanovený program, ve kterém měli žáci možnost si popovídat se spolužáky, lépe se poznat a stmelit v rámci nově vzniklého třídního kolektivu.

Fota.

Program na pátek 2. 9. 2022

V pátek 2. 9. 2022 třídnické hodiny 1.- 4. vyučovací hodinu. Seznámení se školním řádem, organizační záležitosti fotografování tříd 1.O, 1.A a 1.B do školní matriky.

8:30 se fotí třída 1.O

9:00 se fotí třída 1.A

9:30 se fotí třída 1.B

Čtvrtá vyučovací hodina končí v 11.20 hod.

Obědy ve školní jídelně až od pátku 2. 9. 2022 – výdej 11:20 až 13:00 hod.

Program na čtvrtek 1. 9. 2022

Škola se oficiálně otevírá v 6.30 hod.

První den se žáci nepřezouvají, jdou do svých kmenových učeben.

1. VH – třídnická hodina – žáci budou v kmenových třídách, poučení včetně zápisu do TK (i elektronické), aktualizace údajů pro školní matriku – adresa, telefonní čísla, mailové kontakty žák i zákonní zástupci. TU (mimo 1. ročníky) provedou kontrolu souhlasů se zpracováním osobních údajů u všech žáků dané třídy.

První vyučovací hodina začíná pro osmileté gymnázium v 7.50 hod. a pro čtyřleté gymnázium v 7.55 hod.

První vyučovací hodina končí v 8.40 hod.

Žáci odcházejí po 1. vyučovací hodině (tj. v 8.40 hod.) domů. (Změna proti původní informaci!)

Obědy ve školní jídelně tento den nejsou.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 16:00 schůzka se zákonnými zástupci žáků nastupujících do 1. ročníku v jídelně.

Obědy ve školní jídelně až od pátku 2. 9. 2022 – výdej 11:20 až 13:00 hod.