Halloween ve škole

V pondělí 31. 10. přišli žáci do školy převlečení za duchy, mumie, bílé paní a jiná strašidla.

V tělocvičně pak proběhla soutěž o nejlepší masky zvlášť pro žáky osmiletého gymnázia (základní škola) a zvlášť pro čtyřleté gymnázium (střední škola).

Fota.

Potravinová sbírka

17. 10. a 18. 10. proběhla na naší škole potravinová sbírka.

Manažerka provozu z potravinové banky v Ostravě  paní Sabina Keprdová zaslala naší škole email s tímto textem:

Dobrý den,

chtěla bych Vám a Vašemu kolektivu a studentům poděkovat za projevenou ochotu a štědrost při pořádaní sbírky.

Velmi si vážíme toho, že jste se do sbírky potravin zapojili. S  Vaší pomocí můžeme realizovat poslání potravinové banky, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Ráda bych Vám spolu s poděkováním za potraviny předala také certifikát, který Vám zasílám v příloze.

Výsledky a fota ze Zlaté cihly

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 proběhl na naší škole 11. ročník soutěže pro žáky základních škol Zlatá cihla.

V kategorii Cihlička – žáci 5. třídy ZŠ – soutěžilo celkem 102 žáků. V tabulce je pořadí prvních 90 žáků. Pokud budete chtít znát pořadí některého žáka, který se umístil na 91. až 102. místě, napište na horut@gcfm.cz. Pořadí jednotlivců (anonymizované) na prvních 90. místech v pdf.

V kategorii Cihlička – žáci 5. třídy ZŠ – soutěžilo celkem 34 tříčlenných družstev, každá škola mohla přihlásit dvě družstva. V tabulce je pořadí prvních 25. družstev. Pokud budete chtít znát pořadí na 26. až 34. místě, napište na horut@gcfm.cz. Pořadí družstev v kategorii Cihlička na prvních 25. místech v pdf.

V kategorii Hla – žáci 8. a 9. ročníku ZŠ – soutěžilo celkem 114 žáků. V tabulce je pořadí prvních 90. žáků. Pokud budete chtít znát pořadí některého žáka, který se umístil na 91. až 114. místě, napište na horut@gcfm.cz. Pořadí jednotlivců (anonymizované) na prvních 90. místech v pdf.

V kategorii Hla – žáci 8. a 9. ročníku ZŠ – soutěžilo celkem 38 tříčlenných družstev, každá škola mohla přihlásit dvě družstva. V tabulce je pořadí prvních 25. družstev. Pokud budete chtít znát pořadí na 26. až 38. místě, napište na horut@gcfm.cz. Pořadí družstev v kategorii Cihlička na prvních 25. místech v pdf.

Fota z akce:

Fota 1. část

Fota 2. část

Pokud by někdo chtěl odstranit některou fotografii, pošlete tuto fotku na adresu: horut@gcfm.cz

Lyžařský kurz pro 1. A a 1. B – 1. splátka

Žáci tříd 1.A a 1.B, kteří se budou účastnit lyžařského kurzu  mají:

1.splátku  na LSVVZ (Rališka – termín 27. 2. – 3. 3. 2023) 3000,- Kč a musí být zaplacena do 15. 11. 2022.

 Platba bude zaslána na účet  školy 35434781/0100 (var. symbol 1001, zpráva pro příjemce – jméno žáka+ třída).

Soutěž Wolfram

V květnu minulého školního roku jsme se zúčastnili soutěže Wolfram v okresním  kole, kde jsme vybojovali krásné 1. postupové místo. Soutěže se zúčastnili žáci 1. ročníku z 1.A Šimon Bittner, Martin Vlk, Lukáš Majer a Denis Berka z 2. ročníku. 

Ve čtvrtek 8. září náš tým putoval do krajského kola, které se konalo v Libavském vojenském prostoru. Čekal nás velice těžký boj. Celkem bylo 9 týmů z celého kraje. Závod započal plavbou na raftu, který jsme díky zkušenostem úspěšně zvládli, dále nás čekalo vyhledávání min pomocí detektoru kovu. Jakmile jsme zneškodnili všechny miny, ihned jsme běželi k dalšímu stanovišti zdravověda. Zde dominoval náš člen Denis Berka, který úspěšně získal 80 bodů, což nám velice pomohlo. Dalším stanovištěm byl fyzický trojboj, ve kterém 2 členové drželi na sobě ve sporu a další dva současně dřepovali do té doby než někdo nespadl. V této disciplíně jsme vybojovali 3. místo. Po dalším přeběhu na stanoviště na nás čekal vědomostní test ohledně Ostravské operace. Tady jsme moc nevěděli ale nějaké body jsme získali. Pak přišla na řadu střelba ze vzduchovky. Tentokrát byla vzdálenost terčů mnohem dál. Každý měl pět ran a mohl získat až 50 bodů. Nastříleli jsme 1x 32 bodů, 2x 31 bodů a 1x 20 bodů. Poté jsme zas a znovu utíkali k stanovišti. Čekal zde na nás běh s překážkami. Plazení, tažení zraněného po zemi a přenášení muničního boxu, to vše zde bylo i s kódem, který jsme si museli zapamatovat. S pár odřeninami jsme utíkali k poslednímu stanovišti a to byla topografie a práce s mapou. Celkem jsme to zvládli a pak už na nás čekal finiš. 

Před vyhlášením jsme se mohli podívat do tanků a děl, zastřílet si a dát si guláš. Po vyhlášení jsme sami moc nevěřili že jsme vyhráli. Později jsme zjistili, že jen o 2 body a kdybychom v některých disciplínách jen o trochu polevili, zlato by jistě nebylo. 

Tento článek napsali : Martin Vlk a Lukáš Majer. 

Adaptační pobyt

5. a 6. září 2022

Dva příjemné zářijové dny prožili žáci nastupující do prvního ročníku naší školy na Palkovických Hůrkách.

Program se skládal z her na rozvoj komunikace, spolupráce a vzájemné důvěry. Důležitým prvkem pobytu byl rovněž volný čas mimo stanovený program, ve kterém měli žáci možnost si popovídat se spolužáky, lépe se poznat a stmelit v rámci nově vzniklého třídního kolektivu.

Fota.