Moravskoslezský kraj ocenil žáky naší školy

Každoročně Moravskoslezský kraj oceňuje žáky a žákovské týmy za významné aktivity
v daném školním roce. Mezi pěti oceněnými nejúspěšnějšími školními týmy
středních škol MSK za školní rok 2021/2022 byl tým z Gymnázia Cihelní, Frýdek-Místek – studenti Marek Matyskiewicz a Jan Šik, debrujáři, v dnešních dnech již studenti VUT Brno. Přivezli medaile z Expo Science Asia 2022, organizovanou MILSET za svůj projekt „Water in action“.

Projekt žáků gymnázia byl zaměřen na vodu a šetření vodou. Marek: “Voda je jednou z nejpodstatnějších základních složek na Zemi, ať už jako nutná potřeba našeho těla, ale také zdroj, z něhož čerpáme každý den. Vodu využíváme, kdekoliv si jen vzpomeneme, ať už v domácnosti při vaření, uklízení, tak i při výrobě potravin, oblečení, mobilních telefonů, automobilů, knih atd. Vodu používáme při stavbě domů, škol a silnic. Díky vodě vyrábíme elektřinu, která osvětluje naše města a domovy. Je nezbytné vodou šetřit, neplýtvat jí, ale také lépe využívat i dešťovou vodu.“

V projektu se žáci zaměřili na vlastnosti vody, se kterými zájemce seznámili prostřednictvím experimentů. Řešitelé získali informace od spolužáků, zpracovali je a diskutovali o možnostech šetření vodou v každé domácnosti. Přivezli z ESA – Expo Science ASIA medaile za prezentaci a obhajobu projektu. Marek Matyskiewicz, Jan Šik a jejich supervisor Mgr. Libor Lepík reprezentovali Českou republiku, MSK, Frýdek-Místek, Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek, p. o. (nyní již Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) na mezinárodní vědecké výstavě Expo Sciences Asia 2022 v Dubaji (17. – 25. 2. 2022). Představili a obhájili svůj projekt „Water in action“. Gymnázium se tak zařadilo mezi 4 školy z celé České republiky, které se zúčastnily se svými projekty této nevšední a zajímavé výstavy. Účast žáků na Expo Science Asia podpořilo město Frýdek-Místek, AMD ČR – debrujáři, nadace NABLA, obec Čeladná, obec Dobrá a Klub rodičů při gymnáziu.
Žáci o svém projektu informovali veřejnost na Dni Země ve Frýdku-Místku na stánku 22. 4. 2022. Žáci zvítězili ve školním kole SOČ. Postoupili z okresního kola do krajského kola.
V krajském kole SOČ – Středoškolská odborná činnost obsadili 6. místo v oboru  „Ochrana a tvorba životního prostředí“ s prací  „Statistický průzkum o šetření vodou“.

V kategorii jednotlivců byl Moravskoslezským krajem oceněn Tomáš Kornel za 3.  místo v celostátním kole Logické olympiády, za 4. místo v  zeměpisné olympiádě (krajské kolo), za 3. místo ve fyzikální olympiádě, astronomické olympiádě (krajské kolo).

Děkujeme žákům za příkladnou reprezentaci školy. Mgr. Libor Lepík

Halloween ve škole

V pondělí 31. 10. přišli žáci do školy převlečení za duchy, mumie, bílé paní a jiná strašidla.

V tělocvičně pak proběhla soutěž o nejlepší masky zvlášť pro žáky osmiletého gymnázia (základní škola) a zvlášť pro čtyřleté gymnázium (střední škola).

Fota.

Potravinová sbírka

17. 10. a 18. 10. proběhla na naší škole potravinová sbírka.

Manažerka provozu z potravinové banky v Ostravě  paní Sabina Keprdová zaslala naší škole email s tímto textem:

Dobrý den,

chtěla bych Vám a Vašemu kolektivu a studentům poděkovat za projevenou ochotu a štědrost při pořádaní sbírky.

Velmi si vážíme toho, že jste se do sbírky potravin zapojili. S  Vaší pomocí můžeme realizovat poslání potravinové banky, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Ráda bych Vám spolu s poděkováním za potraviny předala také certifikát, který Vám zasílám v příloze.

Pozorování zatmění Slunce

Dne 25. 10. proběhlo v areálu naší školy pozorování částečného zatmění Slunce. Pro žáky byly připraveny brýle se speciálními slunečními filtry, svářečská sklíčka a dírková komora na projekci zatmění Slunce. Akce začala v 11:30 a trvala do posledního okamžiku, tedy do 13:20. I přes nepříznivou předpověď počasí jsme měli po celou dobu pozorování jasnou oblohu. Pozorování tedy trvalo 2 hodiny během kterých se vystřídaly všechny přítomné třídy. Žáci si uvědomili jaké je postavení Slunce a Měsíce při zatmění Slunce, v jaké fázi se Měsíc nachází. Někteří zatmění sledovali poprvé. Mnozí se snažili zatmění vyfotit přes filtr a byli jsme překvapení některými zdařilými fotografiemi.

Příští částečné zatmění můžeme pozorovat z naší zeměpisné polohy až v březnu 2025.

Fotodokumentace zde:

Záznamy z akce poskytli žáci: Lukáš Ručka, Robin Franek, Eliška Špačková a Karolína Kulhánková. Děkujeme.

Výsledky a fota ze Zlaté cihly

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 proběhl na naší škole 11. ročník soutěže pro žáky základních škol Zlatá cihla.

V kategorii Cihlička – žáci 5. třídy ZŠ – soutěžilo celkem 102 žáků. V tabulce je pořadí prvních 90 žáků. Pokud budete chtít znát pořadí některého žáka, který se umístil na 91. až 102. místě, napište na horut@gcfm.cz. Pořadí jednotlivců (anonymizované) na prvních 90. místech v pdf.

V kategorii Cihlička – žáci 5. třídy ZŠ – soutěžilo celkem 34 tříčlenných družstev, každá škola mohla přihlásit dvě družstva. V tabulce je pořadí prvních 25. družstev. Pokud budete chtít znát pořadí na 26. až 34. místě, napište na horut@gcfm.cz. Pořadí družstev v kategorii Cihlička na prvních 25. místech v pdf.

V kategorii Hla – žáci 8. a 9. ročníku ZŠ – soutěžilo celkem 114 žáků. V tabulce je pořadí prvních 90. žáků. Pokud budete chtít znát pořadí některého žáka, který se umístil na 91. až 114. místě, napište na horut@gcfm.cz. Pořadí jednotlivců (anonymizované) na prvních 90. místech v pdf.

V kategorii Hla – žáci 8. a 9. ročníku ZŠ – soutěžilo celkem 38 tříčlenných družstev, každá škola mohla přihlásit dvě družstva. V tabulce je pořadí prvních 25. družstev. Pokud budete chtít znát pořadí na 26. až 38. místě, napište na horut@gcfm.cz. Pořadí družstev v kategorii Cihlička na prvních 25. místech v pdf.

Fota z akce:

Fota 1. část

Fota 2. část

Pokud by někdo chtěl odstranit některou fotografii, pošlete tuto fotku na adresu: horut@gcfm.cz