Vážení zákonní zástupci, zveme Vás na informativní schůzku se zákonnými zástupci žáků nastupujících do 1. ročníku. Schůzka se bude konat v úterý 18. 6. 2024 v 15:00 hodin v jídelně školy. Na schůzce Vám budou představeni třídní učitelé, předány informace o učebnicích, o adaptačním pobytu, lyžařském kurzu a stravování. Vedení školy