Online schránka důvěry

 

Školní psycholog: Irena Pešatová

Tel.: 558 441 352

E-mail: pesatova@gcfm.cz

Pondělí: 9.00 – 15.00 po předchozím objednání

 

Školní psycholog: Denisa Lancová

Tel.: 558 441 352

E-mail: lancova@gcfm.cz

Pondělí: 7.30 – 16.00 po předchozím objednání

Středa: 7.30 – 13.00 po předchozím objednání

Pátek: 7.30 – 12.00 po předchozím objednání

 

Online schránka důvěry


Výchovný poradce pro oba obory vzdělání:  Mgr. Eva Kristalasová

Konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14.00 hod.

Mimo tyto hodiny kdykoliv po domluvě.

Kontakty:
Tel: 558 441 353
kristalasova@gcfm.cz

Odkaz pro zájemce o studium na vysokých školách.


Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Svobodová

Konzultační hodiny:  středa 14.00 – 15.00 hod.

Mimo tyto hodiny v pátek po domluvě.

Kontakty:
Tel: 558 441 375
svobodova@gcfm.cz

Metodika zvládání rizikových situací a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže


Kariérový poradce: Mgr. Lenka Svobodová

Konzultační hodiny:  úterý 14.00 – 15.00 hod.

Mimo tyto hodiny kdykoliv po domluvě.

Kontakty:
Tel: 558 441 375
svobodova@gcfm.cz


Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Stanislava Typovská

Kontakty:
Tel: 558 441 359
typovska@gcfm.cz