Debrujáři z KMD FreeDeK při Gymnáziu Cihelní na ESI 2023 – Puebla, Mexiko a na DNI OTEVŘĚNÝCH DVEŘÍ

ESI – Expo Science Internationale pod hlavičkou MILSET je setkání mladých vědeckých talentů. Věřím, že celoroční příprava na výstavu a účast Jakuba, Vojtěcha a Tadeáše – debrujárů z Frýdku-Místku přinese v budoucnu České republice své ovoce.

Project name: NUCLEAR FUSION – THE FUTURE OF ENERGY
Booth number: 67
Název projektu: JADERNÁ FÚZE – BUDOUCNOST ENERGIE
Číslo stánku: 67
Jakub Horák, Vojtěch Fojtík a Tadeáš Světlík s projektem NUCLEAR FUSION – THE FUTURE OF ENERGY na ESI v Mexiku

Naše kroky v Mexiko City vedly na velvyslanectví.
Velvyslanectví České republiky v Mexiku přijalo delegaci debrujárů, studentů Gymnázia Cihelní z Frýdku-Místku. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Pan velvyslanec Zdeněk Kubánek se zajímal o projekt studentů na ESI – Expo Science Intenational od Jakuba Horáka, Vojtěcha Fojtíka a Tadeáše Světlíka JADERNÁ FÚZE – BUDOUCNOST ENERGIE. Pana velvyslance jsme informovali i o dalších projektech debrujárů ze Stříbra, České Lípy a Nymburku. Studenti měli možnost seznámit se s prostorami ambasády a pozdravit se se zaměstnanci. Bylo to velmi milé a bezprostřední. Pan velvyslanec popřál studentům úspěšnou reprezentaci České republiky na ESI v Puebla a poděkoval nám, že děláme naší vlasti v Mexiku dobré jméno. Pro všechny zúčastněné to byl nevšední a vzácný zážitek. Za zajištění a zprostředkování musím poděkovat Terezce Nedorostkové. Děkujeme.

O čem byl náš projekt? Jaderná fúze – budoucnost energetiky

V našem projektu jsme se zaměřili na relativně nový způsob generace elektrické energie – jadernou fúzi. Elektřinu dnes využívá skoro každý, její světová spotřeba roste každým rokem a my potřebujeme jít s dobou a tuto spotřebu naplnit. Dnes je stále většina elektrické energie vyrobena za pomoci fosilních paliv, ta však nejsou pro životní prostředí nejlepší. Jaderné štěpení je jednou z nejatraktivnějších alternativ, existuje však několik negativ jako: potřeba výroby uranových tyčí, malá životnost reaktoru a jednou z největších je nutnost odkládat spotřebované vyhořelé palivo ve skladech. Proto se naše práce zaměřuje právě na jadernou fúzi, která umožňuje generovat elektrickou energii z vodíku, obsaženého například ve vodě, bez odpadu. Naše práce obsahuje: jak jaderná fúze funguje, jak fúzní reaktor vypadá, jak vysoká bude cena elektřiny z ní, výhody/nevýhody oproti jiným způsobům získání energie, kdy se začne na produkci elektřiny používat a více. Součástí našeho bádání o jaderné fúzi jsou také různé pokusy.

Mohl bych toho napsat hodně, mohl bych vyprávět čtrnáct dnů. Těch zážitků bylo opravdu hodně. Potkali jsme řadu milých lidí, seznamovali se s jinou kulturou téměř na každém kroku. Ale… Vše už je úplně jiné než při ESI v Pueble v roce 1999. Proto přidám zprávy mladých „vědců“, kteří jsou na prahu své kariéry…

Zpráva z ESI z Puebla: Tadeáš Světlík
EXPO – SCIENCES INTERNATIONAL PUEBLA – MEXIKO ESI je mezinárodní soutěž pro mladé vědce ve věkovém rozmezí od 9 do 25 let, kterou každoročně pořádá organizace MILSET. Letošní ročník se konal v období od 21. do 27. listopadu v mexickém městě Puebla a přilákal přes 700 soutěžících ze 30 různých zemí světa, představujících více než 250 projektů. Z Frýdku-Místku se na této události zúčastnili tři talentovaní mladíci: Jakub Horák, Vojtěch Fojtík, Tadeáš Světlík a jejich učitel Libor Lepík, kteří představili svůj projekt s názvem „Jaderná fúze – budoucnost energetiky“. Celkově měla Česká republika v této soutěži hojné zastoupení s celkem 29 účastníky. Po příletu do Mexika večer 16. října jsme strávili první čtyři dny v hlavním městě země, konkrétně v Mexico City. Během tohoto období jsme se snažili lépe poznat místní kulturu, historii, gastronomii a zvyky. V úterý jsme absolvovali prohlídku centra města se zkušenou průvodkyní, což nám umožnilo poznat impozantní kombinaci koloniální španělské architektury a aztéckých ruin. Nemohli jsme si také odpustit ochutnání místních specialit. Ve středu nás taxikář zavezl k pyramidám Teotihuacán, které se nacházejí 50 kilometrů od hlavního města.

Po náročné prohlídce jsme si dopřáli oběd v nedaleké restauraci, postavené v přírodní jeskyni a obklopené místními legendami. Ve čtvrtek jsme měli výjimečnou příležitost navštívit velvyslanectví České republiky a setkat se s panem velvyslancem Zdeňkem Kubánkem. V rámci této návštěvy nás pan Kubánek vstřícně přijal ve své kanceláři, kde jsme s ním vedli konverzaci o různých významných tématech a měli tu čest představit mu náš projekt. V pátek jsme se vydali do antropologického muzea, které bylo natolik bohaté na exponáty, že by člověk v něm mohl strávit celý den. Poté jsme navštívili jediný hrad v celém Mexiku a na zpáteční cestě jsme procházeli hlavní třídou, která byla lemována vegetací a obklopena mrakodrapy. V sobotu 21. října jsme dorazili do města Puebla v doprovodu celé české delegace. Následující den začala oficiální část Expo Sciences International (ESI) slavnostním zahájením v místní basketbalové hale. Toto slavnostní zahájení zahrnovalo nejen představení všech účastnických zemí, ale také poutavé taneční vystoupení. Po ukončení slavnostního aktu nás provázeli do výstavní haly, kde jsme obdrželi náš stánek, na nějž jsme následně vylepili náš projekt. Následující tři dny měly obdobný programový model, kdy jsme dopoledne prezentovali náš projekt a odpoledne se účastnili organizovaných výletů a aktivit. Mezi těmi byla například návštěva místní pekárny BIMBO, patřící do největšího řetězce pekáren v Mexiku, která probíhala v pondělí 23. října. V úterý jsme si zase naplánovali vlastní program, zatímco ve středu následoval výlet k Cholule, což je domov největší pyramidy v Mexiku, která je ale celá zasypaná hlínou a na jejím vrcholu stojí katolický kostel. Na výstavišti ESI byli také k dispozici tři odborníci z NASA, kteří měli svůj stánek, kde účastníci mohli pokládat dotazy a také pořádali několik přednášek. Na jednu z těchto přednášek s názvem „Young Citizens Conferences (YCC)“ se účastníci museli přihlásit prostřednictvím motivačního dopisu. Na této přednášce, kterou navštívili naši zástupci Vojtěch Fojtík a Jakub Horák, se diskutovalo o aktuálních tématech spojených s budoucností vesmírného cestování. V pátek vrcholila událost kulturní akcí, kdy každá země představovala svou kulturu a tradice. Událost byla zakončena slavnostním uzávěrem ESI a tento den kulminoval mexickým večírkem. V sobotu 28. října jsme byli převezeni na letiště, což znamenalo návrat do České republiky, nesouc s sebou nezapomenutelné zážitky z této význačné mezinárodní události.
A ještě něco málo o tamních projektech. Rád bych vyjmenoval tři projekty, které mě osobně nejvíce zaujaly:
1. Projekt od taiwanské delegace na téma:  Zrychlení procesu vypékání keramiky pomocí mikrovlnné trouby 
Nejenom, že byl projekt zajímavý, ale také byl velice podrobně zpracovaný. Jejich výzkum doložili čísly z jejich pokusů, z kterých vyplynulo několikanásobné zrychlení procesu. Studenti byli velice přátelští a milí. Svůj projekt také krásně prezentovali a bylo radost je poslouchat.
2. Projekt od kanadského studenta na téma: Autonomní robotická ruka pomáhá osobám s omezenou schopností pohybu 
Mladík sem dokonce svůj návrh ruky dopravil a byla plně funkční. Díky senzorům byla schopna uchytit vše od velké plastové lahve pomocí celé dlaně až po malou propisku pouhým sevřením dvou prstů. Podle váhy objektu se také uzpůsobila síla stisku. Myslím, že jeho projekt byl velice inovativní a mohl by pomoct hodně lidem.
3. Projekt od italské skupinky studentů na téma: Nutribean+ Sója a cizrna: nové bílkovinné a antioxidační mouky pro udržitelnější potravinový systém 
Jednalo se o velmi zajímavý a pro společnost přínosný projekt. Nezabývali se pouze plody sóji a cizrny, ale rovněž využitelností jejich lusků, které jsou taktéž bohaté na vitamíny.  Nejenom, že prezentaci projektu zvládli na výbornou, ale také jejich plakát patřil mezi nejhezčí a nejpropracovanější na celé výstavě.

Zpráva z ESI z Puebla: Jakub Horák
Zpráva o účasti na exhibici ESI v Mexiku Jako tři členové týmu Debrujárů jsme se zúčastnili výstavy ESI, která se konala v mexickém městě Puebla. Naše účast byla podpořena naším městem Frýdek-Místek, za což jsme velmi vděční. Exhibice ESI je mezinárodní soutěž pro mladé vědce a inovátory z celého světa, kteří prezentují své projekty v různých oblastech vědy a techniky. Naše hlavní aktivitou byla prezentace našeho projektu, který se zabýval problematikou energetiky, konkrétně nukleární fúze a budoucností s ní spojenou. Naším cílem bylo informovat širokou veřejnost i ostatní účastníky ESI o výhodách této metody výroby energie, o jejích současných výzvách a možnostech, a o tom, jak by mohla ovlivnit život na Zemi i ve vesmíru. Během našeho šestidenního pobytu jsem měl také možnost poznat nové lidi, objevovat kulturu Mexika a učit se samostatné organizaci v rámci našeho projektu. Byla to pro mě velmi cenná zkušenost, která mi rozšířila obzory a posílila mé dovednosti. V této zprávě bych chtěl stručně zmínit tři projekty od různých delegací, které mě velmi zaujaly. První projekt se zabýval studií vlivu takzvaných “abusive treatments” na lidech postižených schizofrenií. Tento projekt mě zaujal hlavně kvůli metodě zobrazování duševního stavu pacienta prostřednictvím malby. U některých subjektů bylo možné pozorovat dokonce vývoj, kdy se z velmi abstraktních maleb stávaly konkrétní tvary. Druhý projekt, který si rovněž zaslouží zmínku, se nazýval “Can artificial intelligence save lives?”. Tento projekt zkoumal zajímavou metodu urychlení policejních, hasičských i lékařských záchranných akcí pomocí umělé inteligence. Tento projekt reprezentoval velmi příjemný delegát francouzské skupiny. A v neposlední řadě bych rád vyzdvihl projekt velmi ambiciózního Bulhara, který se zabýval detekcí virových chorob pomocí strojového učení. Tento delegát jménem Stoyan Ganchev dokázal vyrobit prototyp hodinek, které dokážou detekovat přítomnost viru SARS-CoV-2 pomocí biometrických údajů, které zpracovává jeho vlastní strojový model. V rámci této skvělé akce jsem získal kontakty na nejméně 15 zcela cizích lidí, se kterými si dopisuji. Tato komunikace mi umožňuje sdílet naše názory, zkušenosti a plány do budoucna. Doufáme, že naše zpráva vás zaujala a že jste hrdi na naše úspěchy. Děkujeme vám za vaši podporu a důvěru.

Zpráva z ESI z Puebla: Vojtěch Fojtík
ESI Puebla 2023
V mexickém městě Puebla se konalo od 21.10. do 27.10. Expo-sciences international pořádáno organizací Milset, která je určena pro mladé „vědce“ ve věku od 9 do 25.
Výstavy se účastnilo celkem 29 Čechů, včetně čtyř lidí z Gymnázia Cihelní ve Frýdku Místku: Libor Lepík, Vojtěch Fojtík, Tadeáš Světlík, Jakub Horák. Akce se zúčastnilo 700+ lidí ze 30 zemí světa, kteří prezentovali projekty z oblastí vědy, techniky, inženýrství a matematiky, projektů bylo téměř 200. Náš projekt se zajímal jadernou fúzí, která je momentálně experimentální, zabýval se například zařízeními zkoumající fúzi, výhodami jaderné fúze, obsahoval také jak jaderná fúze funguje, jak fúzní reaktor vypadá, různé pokusy přibližující jadernou fyziku a více. Součástí programu byly také konference, na kterých mluvili odborníci z NASA například o projektu Artemis, kosmickém smetí, pracích spojených s cestováním do vesmíru a více.
Mezi projekty z jiných zemí patřily například: Projekt od delegace z Taiwanu, která pomocí krabice z určitého materiálu vypalovala keramiku v mikrovlnných troubách. Další projekt byl jeden z projektů delegace z Kanady o řešení nedostatku orgánů pro transplantace pomocí „biotisku“. Několik projektů bylo také ovlivněno pandemií Covidu-19, jeden zkoumal psychologické vlivy pandemie na mladé lidi, jiné, např. jeden z projektů delegace z Chile, se zajímaly o jiné aspekty pandemie. Zmíněný projekt se zabýval výrobou biologicky rozložitelných roušek z ovocných slupek. Tyto 2 týdny v Mexiku mi umožnily poznat nové kultury a lidi. Ukázaly mi, jak lépe vypracovat projekty do budoucna a také mě informovaly o budoucnosti cestovaní do vesmíru.

Velmi děkujeme za finanční podporu Městu Frýdek-Místek a Nadačnímu fondu NABLA.