Obor určený všestranně zaměřeným či dosud ještě ne zcela vyhraněným žákům.
Nabízíme tradiční studium všeobecných předmětů povinných – český jazyk, cizí jazyky (AJ, NJ, FJ, RJ), dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, základy společenských věd, umění a kultura, tělesná výchova, IVT – a volitelných  – konverzace v anglickém a německém jazyce, seminář a cvičení z matematiky, chemie, fyziky, biologie; jazykové praktikum z českého jazyka, seminář z dějepisu, deskriptivní geometrie, IVT, ze základů společenských věd; latina, případně další cizí jazyk.
Své zájmy mohou žáci rozvíjet také v nepovinných předmětech, jejichž nabídka se každým rokem aktualizuje.
Přijímací řízení – proběhne na základě výsledků žáka ze ZŠ a výsledků přijímacích zkoušek.
Jednotné přijímací zkoušky se v MS kraji konají z ČJ a M formou testu.
Před přijímacími zkouškami pořádá škola pro zájemce konzultace.