Zápis z jednání Klubu rodičů 2. 9. 2021 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 5. 10. 2021 v pdf.

Přehled žádostí ke schválení na listopad a prosinec 2021 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 4. 1. 2022 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 15. 3. 2022 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 5. 4. 2022 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 3. 5. 2022 v pdf.