Zápis z jednání Klubu rodičů 6. 10. 2022 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 8. 11. 2022 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 13. 12. 2022 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 10. 1. 2023 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 14. 2. 2023 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 14. 3. 2023 v pdf.

Zápis z jednání Klubu rodičů 30. 5. 2023 v pdf.