Pod vedením zkušených učitelů nabízíme studium všeobecně vzdělávacích předmětů povinných – český jazyk, cizí jazyky (AJ, NJ, FJ, RJ), dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, základy společenských věd, umění a kultura, tělesná výchova, IVT – a volitelných – konverzace v AJ a NJ, seminář a cvičení z matematiky, chemie, fyziky a biologie; grafický design, jazykové praktikum z ČJ, seminář z dějepisu, deskriptivní geometrie, IVT, ze ZSV; latina, případně další cizí jazyk.

Své zájmy mohou žáci rozvíjet také v nepovinných předmětech a volnočasových aktivitách, jejichž nabídka se každým rokem aktualizuje.

Přijímací řízení – proběhne na základě výsledků žáka ze ZŠ a výsledků přijímacích zkoušek. Jednotné přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky formou testu.

Před přijímacími zkouškami pořádá škola pro zájemce konzultace.