Obor určený racionálně uvažujícím žákům, pro něž technika není  strašidlem.
Nabízíme hodinově posílené studium předmětů, které jsou základem technických věd, jako jsou matematika, výpočetní technika, fyzika a deskriptivní geometrie. Přesto tito žáci nebudou ochuzeni ani o jeden předmět všeobecného zaměření, jen je u některých z nich hodinová dotace mírně snížená.
Znalost technických disciplín je jazykem nezbytným pro toho, kdo chce rozumět současnému světu a kdo chce nejen chápat moderní technologie, ale chce s nimi spojit svou další profesní budoucnost. Vše nasvědčuje tomu, že šance na uplatnění v této oblasti jsou vyšší než kdekoliv jinde.
Přijímací řízení – proběhne na základě výsledků žáka ze ZŠ a výsledků přijímacích zkoušek.
Jednotné přijímací zkoušky se v MS kraji konají z ČJ a M formou testu.
Před přijímacími zkouškami pořádá škola pro zájemce konzultace.