třída obor vzdělání třídní učitel zastupující třídní učitel učebna
I. O G8  Mgr. Naděžda Rehwaldová  Mgr. Simona Ohrzalová D 290
II. O G8 Mgr. Daniela Steblová Mgr. Lenka Svobodová D 288
III. O G8 Mgr. Michal Baker Mgr. Jana Fucimanová D 289
IV. O G8 Mgr. Tomáš Horut Mgr. Eva Kristalasová B 202
1. A G/G  Mgr. Hana Hůlová  Mgr. Hana Zélová A 220
1. B G  Mgr. Stanislava Typovská  Mgr. Eva Kristalasová A 219
2. A G/G Mgr. Libor Lepík Mgr. Pavla Rudzká A 303
2. B G PaedDr. Lenka Schneiderová Mgr. Tomáš Horut A 124
3. A G/G Mgr. Alena Friedlová Mgr. Dagmar Krublová A 123
3. B G Mgr. Petr Exner Mgr. Kateřina Marková A 203
4. A G/G Mgr. Naděžda Kurowská Mgr. Hana Hůlová A 312
4. B G Mgr. Aneta Gavlasová Mgr. David Ulrich A 313