Školská rada při Gymnáziu Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Od 1. září 2020 je její složení následující:

a

prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček – předseda, zástupce zřizovatele

Mgr. Zbyněk Šostý – zástupce zřizovatele

MUDr. Marek Janík – zástupce žáků školy

Mgr. Martina Janecká – zástupce zaměstnanců

Mgr. Stanislava Typovská – místopředsedkyně, zástupce zaměstnanců

Kontakt: Stanislava Typovská: email: typovska@gcfm.cz, tel.: 558 441 359

Zápisy z jednání školské rady v 6. volebním období