Školská rada při Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.Od 1. září 2020 je její složení následující:

prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček – předseda, zástupce zřizovatele

Mgr. Zbyněk Šostý – zástupce zřizovatele

MUDr. Marek Janík – zástupce žáků školy

Tomáš Svoboda – žák 4. B – zástupce žáků školy

Mgr. Martina Janecká – zástupce zaměstnanců

Mgr. Stanislava Typovská – místopředsedkyně, zástupce zaměstnanců

 

Kontakt: Stanislava Typovská: email: stana.typovska@gsosfm.cz, tel.: 558 441 359

 

Schválení výroční zprávy v pdf

Zápis z 1. schůze ŠR v pdf

Zápis z 2. schůze ŠR v pdf

Zápis z 3. schůze ŠR v pdf

Zápis z 4. schůze ŠR v pdf

Zápis z 5. schůze ŠR v pdf

Jednací řád v pdf

Zápis z 6. schůze ŠR z 29. 8. 2022 v pdf

Návrh kandidáta pro doplňovací volby do školské rady v pdf.

Dne 1. 10. 2021 proběhly doplňovací volby do Školské rady. Novým členem Školské rady se stal Tomáš Svoboda.

Zápis o volbách – první část.

Zápis o volbách – druhá část.

Zápis ze schválení dodatku ŠŘ pro šk. rok 2021-2022 metodou per rollam v pdf.

Originály zápisů a ostatních dokumentů s podpisy jsou uloženy ve škole.