Školská rada při Gymnáziu Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Od 1. září 2023 je její složení následující:

a

prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček – předseda, zástupce zřizovatele

Mgr. Zbyněk Šostý – zástupce zřizovatele

Mgr. Dalibor Hrabec – zástupce nezletilých žáků školy

Jana Kachtíková – zástupce zletilých žáků

Mgr. Martina Janecká – zástupce zaměstnanců

Mgr. Stanislava Typovská – místopředsedkyně, zástupce zaměstnanců

Kontakt: Stanislava Typovská: email: typovska@gcfm.cz, tel.: 558 441 359

Zápisy z jednání školské rady od 1. 9. 2023

Zápisy z jednání školské rady od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023