Schválení výroční zprávy v pdf

Zápis z 1. schůze ŠR v pdf

Zápis z 2. schůze ŠR v pdf

Zápis z 3. schůze ŠR v pdf

Zápis z 4. schůze ŠR v pdf

Zápis z 5. schůze ŠR v pdf

Jednací řád v pdf

Zápis z 6. schůze ŠR z 29. 8. 2022 v pdf

Zápis ze 7. schůze ŠR z 10. 10. 2022 v pdf

Zápis z 8. schůze ŠR z 20. 3. 2023 v pdf

Zápis z 9. schůze ŠR z 31. 8. 2023 v pdf

 

Zápis ze schválení dodatku ŠŘ pro šk. rok 2021-2022 metodou per rollam v pdf.

Originály zápisů a ostatních dokumentů s podpisy jsou uloženy ve škole.