ZŘIZOVATEL:

Moravskoslezský kraj, IČ: 70 890 692
ul. 28. října 117
702 18 OSTRAVA

IČO: 00 846 881
IZO: 000 846 881
Identifikátor právnické osoby: 600 016 234
Tel.: 558 441 351
e-mail adresa: podatelna@gcfm.cz
www.gcfm.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

s6bfebg

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Komerční banka Frýdek-Místek, č. účtu: 35434781/0100

VEDENÍ ŠKOLY:

Ředitel: PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

ZÁSTUPCI ŘEDITELE:

Mgr. Martina Janecká – zástupce statutárního orgánu
Mgr. Lenka Horutová

OBORY VZDĚLÁNÍ:

79-41-K/41 GYMNÁZIUM
Denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky

79-41-K/81 GYMNÁZIUM
Denní forma vzdělávání, délka studia 8 let

PROVOZ PODATELNY
Provoz podatelny v pdf

Na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uvádíme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Společnost Jobman s.r.o.,

se sídlem Livornská 449, Praha -109 00,

IČO: 27177726,

doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

e-mail: dpo@dpohotline.cz,

telefon: +420 910 120 377,

datová schránka: tkyd8fz,

kontaktní osoba: Ing. Michal Merta, MBA.

Odkaz na stránku Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů