2023/24

Výsledky školního kola Astronomické olympiády

Výsledky soutěže v kategorii G, H:

 1. místo – Karolína Strakošová, Justýna Prusková, Adam Šopek, Bartoloměj Bužga
 2. místo – Tobiáš Matys, Antoním Tomoszek
 3. místo – Nicol Hencová, Václav Kyrych

Výsledky soutěže v kategorii E, F:

 1. místo – Antonín Zemek
 2. místo – Marek Škapa
 3. místo – Matěj Szkandera

Výsledky soutěže v kategorii C, D:

 1. místo – Tomáš Kornel
 2. místo – Jakub Macura
 3. místo – Jan Vondrouš

Výsledky soutěže v kategorii A, B:

 1. místo – Matouš Jarolím

Předmětová komise děkuje všem zúčastněným a vítězům blahopřeje

Výsledky logické olympiády

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou Česko založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Naši žáci soutěžili v kategorii B a C.

Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 25736 řešitelů, z toho v našem kraji 3198 a v naší škole 94 žáků.

Do krajského kola mezi 50 nejlepších z našeho kraje postoupili v této kategorii 3. žáci: Adam Šopek a Bartoloměj Bužga z 2.O a Anežka Málková z 1.O.

V kategorii C (studenti středních škol) se do soutěže zapojilo 17956 řešitelů, z toho v našem kraji 1800 a v naší škole 182 žáků.

Do krajského kola mezi 50 nejlepších z našeho kraje postoupili v této kategorii 3. žáci: Michaela OpělováTomáš Kornel a Jan Vondrouš z 5.O.

Ocenění si ale zaslouží všech 276 žáků naší školy, kteří se výzvy Menzy nezalekli a do této soutěže se zapojili.

Žákům, postupujícím do krajského kola budeme držet palce 3. 11.2023, aby dopadli co nejlépe, případně aby se jim podařilo dostat se do celostátního kola mezi 50 nejlepších v celé republice.

 

2022/23

Fyzikální olympiáda – výsledky krajského kola

Byly vyhlášeny výsledky krajského kola Fyzikální olympiády. Do krajského kola postoupili z okresního kola v kategorii F dva žáci ze třídy 4.O. Oba žáci se stali úspěšnými řešiteli. Pavel Křivý obsadil 12. místo a Tomáš Kornel 15. místo. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Chemická olympiáda

Také v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do chemické olympiády.
V kategorii D přes okresní kolo postoupil do krajského žák 4.O Pavel Křivý, který byl úspěšným řešitelem.
V kategorii C reprezentoval naši školu žák třídy 2.B Adam Skýpala, který byl v teoretických znalostech vyhodnocen jako 7.nejlepší řešitel krajského kola.
 
Všem řešitelům letošního ročníku chemické olympiády blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších ročnících soutěže!
 
PK chemie

 

 

 

Výsledky krajského kola Astronomické olympiády:

V krajském kole Astronomické olympiády se v kategorii E, F umístila na 3. místě Michaela Opělová ze 4.O třídy a postupuje tak do celostátního finále, které proběhne 26. května v Praze. 

Michaela Opělová

V kategorii G, H se na 3.-4. místě umístila Barbora Zárubová ze 2.O třídy.

Barbora Zárubová

Předmětová komise fyziky gratuluje žákyním a děkuje za reprezentaci školy.

Exkurze do ostravského Planetária

Dne 4. 4. proběhla exkurze do ostravského Planetária. Exkurze se zúčastnili žáci 1. A, 1. B, 4. O a žáci z fyzikálního semináře.

Na programu byla živě moderovaná ukázka aktuálních souhvězdí na obloze, Velký a Malý vůz, polohy nejjasnějších hvězd, role Polárky při orientaci na obloze, planety a další tělesa Sluneční
soustavy aktuálně pozorovatelná na obloze, otáčení oblohy. Žáci shlédli pořad Cesta za miliardou hvězd, ve kterém se dozvěděli jak změřit vzdálenosti hvězd a vytvořit přesný model
našeho vesmírného okolí. V tomto pořadu jsme se dostali do blízkosti cizích hvězd, uviděli jsme zajímavé objekty a struktury Galaxie včetně neprobádané temné hmoty. Součástí pořadubyla
i stručná historie poznávání vesmíru.

V další části programu žáci navštívili interaktivní exponáty určené k hravému poznávání přírodních zákonů a dějů. Navštívili celkem 5 expozic:
Expozice Ke hvězdám, která představuje návštěvníkům fascinující objekty vesmíru a také děje, které mění
podobu hvězd, galaxií i gigantických struktur vytvářených zářící i temnou hmotou.
Expozice Do hlubin Země nabízí poznání seismických jevů a geologických procesů probíhajících
v zemské kůře.
Expozice Za světlem nabízí formou experimentů poznání vlastností světla a dalších druhů záření, která
přinášejí většinu informací o blízkém i dalekém vesmíru.
Na oběžnou dráhu je název expozice, která se zabývá pilotovanými i nepilotovanými kosmickými lety.
Expozice K planetám vás zavede k tělesům Sluneční soustavy i k exoplanetám obíhajícím kolem
vzdálených hvězd. 

Fotodokumentace z exkurze:

 

Okresní kolo fyzikální olympiády

Dne 22.3 proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E, F.

V kategorii F se na druhém místě se umístil A. Zemek ze třídy 3.O a v kategorii E se na 3. místě umístil T. Kornel ze 4.O, úspěšnými řešiteli dále byli P. Křivý, M. Opělová a J. Vondouš ze 4.O

 

Krajské kolo Astronomické olympiády

Dne 21. 1. 2023 bylo zahájeno krajské kolo Astronomické olympiády pro kategorii CD, EF, GH. Odkaz na zadání krajského kola je zde: https://olympiada.astro.cz/202223_krajske.html

Úspěšní řešitelé školního kola dostali ve školním mailu přihlašovací údaje. Krajské kolo probíhá online  do 17. 3. 2023.

Pokud budete mít problémy s přihlášením, informujte se v kabinetu fyziky u H. Hůlové.

Exkurze do světa vědy a techniky

29. 11. se žáci chemického semináře zúčastnili exkurze ve Světě vědy a techniky v Ostravě.

Prohlédli si exponáty ve stálé expozici a v chemické laboratoři dokazovali přítomnost chemických prvků plamenovými zkouškami a srážecími reakcemi.

Fota.

 

Finále logické olympiády

V pondělí 28. 11. proběhlo v Poslanecké sněmovně v Praze finále Logické olympiády, kde v kategorii B postoupili mezi 65 nejlepších (z 22 tisíc soutěžích) tři naši žáci.

Antonín Zemek ze 3. O obsadil 21. místo, Tomáš Kornel ze 4. O byl 33. a Karel Drozd ze 4. O skončil na 49. místě.

Náboj – mezinárodní soutěž

Tři naše týmy se zúčastnily mezinárodní soutěže Náboj Junior, určené pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Naše týmy soutěžily ve Frýdlantě n. O., kde se soutěže účastnilo celkem 27 týmů.

V České republice se celkem účastnilo soutěže 271 týmů.

V Eropě se soutěže účastnilo celkem 1 392 týmů z Belgie, Česka, Španělska, Francie, Chorvatska, Nizozemska, Polska a Slovenska.

Tým ve složení Tomáš Kornel, Pavel Křivý, Antonín Zemek a Hugo Gurňák obsadil ve Frýdlantě n. O. 1. místo (z 27 týmů), v České republice byl na 11. místě z 271 týmů a v Evropě skončil na 23. místě (z 1 392 týmů).

Tým ve složení Martin Pravec, Jakub Macura, Robin Franek a Oliver Dyl skončil ve Frýdlantě n. O. na 2. místě (z 27 týmů), v České republice byl na 82. místě z 271 týmů a v Evropě skončil na 177. místě (z 1 392 týmů).

Tým ve složení Jakub Ševčík, Michaela Opělová, David Gřundil a Vít Jezerský skončil ve Frýdlantě n. O. na 6. místě (z 27 týmů), v České republice byl na 150. místě z 271 týmů a v Evropě skončil na 445. místě (z 1 392 týmů).

Fota.

Výsledky školního kola Astronomické olympiády:

Do školního kola se zapojilo 105 žáků z toho bylo 56 úspěšných řešitelů.

 

Kategorie AB

 1. Matěj Pobucký 4.A
 2. Vojtěch Frydrych 4.A
 3. Lukáš Bubík 4.A

Kategorie CD

 1. Erik Bernardos 1.A
 2. Jana Sochorová 1.B
 3. -5. Lucie Marciňová 1.A,  Elen Budinská 1.B , Tomáš Rybák 1.B

Kategorie EF

 1. Pavel Křivý 4.O
 2. Tomáš Kornel 4.O
 3. Jan Vondrouš 4.O

Kategorie GH

 1. Samuel Petr Dezort 2.O
 2. Barbora Zárubová 2.O
 3. Marek Škapa 2.O

Zatmění Slunce

Dne 25. 10. proběhlo v areálu naší školy pozorování částečného zatmění Slunce. Pro žáky byly připraveny brýle se speciálními slunečními filtry, svářečská sklíčka a dírková komora na projekci zatmění Slunce. Akce začala v 11:30 a trvala do posledního okamžiku, tedy do 13:20. I přes nepříznivou předpověď počasí jsme měli po celou dobu pozorování jasnou oblohu. Pozorování tedy trvalo 2 hodiny během kterých se vystřídaly všechny přítomné třídy. Žáci si uvědomili jaké je postavení Slunce a Měsíce při zatmění Slunce, v jaké fázi se Měsíc nachází. Někteří zatmění sledovali poprvé. Mnozí se snažili zatmění vyfotit přes filtr a byli jsme překvapení některými zdařilými fotografiemi.

Příští částečné zatmění můžeme pozorovat z naší zeměpisné polohy až v březnu 2025.

Fotodokumentace zde:

Záznamy z akce poskytli žáci: Lukáš Ručka, Robin Franek, Eliška Špačková a Karolína Kulhánková. Děkujeme.

Velký svět techniky – exkurze 1.O

Dne 16.9 proběhla exkurze třídy 1.O ve Velkém světě techniky v Ostravě. Žáci byli rozdělení na dvě skupiny. Větší skupina žáků se rozhodla pro program Roboti v denním životě, kde sestavovali a programovali malé roboty. Druhá skupinka zvolila kreativní program Linoryt, kde se seznámili s technikou suché jehly a linorytem.