Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Moravskoslezský kraj, IČ: 70 890 692
ul. 28. října 117
702 18 OSTRAVA

Organizace byla zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitel školy.

Složky organizace:

 • Obor vzdělání: 7941K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné
 • Obor vzdělání: 7941K/41 Gymnázium, zaměření: technické
 • Obor vzdělání: 7941K/81 Gymnázium

4. Kontaktní spojení

Kontakty:

Sekretariát – telefon: 558 441 351

Sekretariát – email: skola@gcfm.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Cihelní 410

738 01 Frýdek – Místek

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Cihelní 410, 738 01 Frýdek – Místek; sekretariát

4.3 Úřední hodiny

Sekretariát: Po – Pá: 7.00 – 14.00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Učitelé

4.5 Čísla faxu

Škola nemá faxové telefonní číslo.

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.gcfm.cz

4.7 Adresa e-podatelny

E-mail školy: podatelna@gcfm.cz

Datová schránka: s6bfebg

4.8 Další elektronické adresy

Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka Frýdek-Místek, č. účtu: 35434781/0100

6. IČ

IČO: 00 846 881

7. DIČ

DIČ: Subjekt není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty v listinné, případně i elektronické podobě uložené v ředitelně školy:

 • Zřizovací listina
 • Zápis do školského rejstříku
 • Evidence dětí – spisy dětí, školní matrika, přehledy docházky
 • Školní vzdělávací program a třídní vzdělávací programy, popř. projekty, přehledy výchovné práce
 • Výroční zprávy o činnosti školy, hodnotící zprávy o činnosti školy
 • Plán pedagogických rad a provozních porad, záznamy z pedagogických rad a provozních porad
 • Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí
 • Dokumentace BOZ a PO
 • Personální dokumentace – spisy zaměstnanců, mzdová agenda, plán dovolených, pracovní náplně a doby
 • Účetní, hospodářská a majetková dokumentace
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a případných zjištěních při kontrolách
 • Soubor vnitřních předpisů a směrnic

Dokumenty v elektronické podobě zveřejněné na webu:

Školní řád

Všechny dokumenty zveřejněné na stránkách školy.

8.2 Rozpočet

Údaje jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

Podat žádost můžete:

 • Osobně na sekretariátě školy
 • Telefonicky na sekretariátě školy
 • Elektronicky: skola@gcfm.cz
 • Datovou schránkou: s6bfebg
 • Poštou na adresu: Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Cihelní 410, 738 01 Frýdek – Místek

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Osobně na sekretariátě školy
 • Telefonicky na sekretariátě školy
 • Elektronicky: skola@gcfm.cz
 • Datovou schránkou: s6bfebg
 • Poštou na adresu: Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Cihelní 410, 738 01 Frýdek – Místek

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podávat pouze písemně:

 • Elektronicky: skola@gcfm.cz
 • Datovou schránkou: s6bfebg
 • Poštou na adresu: Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Cihelní 410, 738 01 Frýdek – Místek

12. Formuláře

Sekce Žádosti a formuláře na stránce Dokumenty

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

Pro řešení některých životních situací využijte:

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony: