Jak vyplnit přihlášku ke vzdělávání v docx nebo v pdf.

Vzor přihlášky se správně vyplněným názvem naší školy v xlsx.

Přihláška ke studiu druhého cizího jazyka pro žáky nastupující do prvního ročníku čtyřletého studia v docx.

 


Konzultace k přijímacím zkouškám

Termíny:

– čtvrtek 23. března 2023, 15:00 – 16:30

– úterý 28. března 2023, 15:00 – 16:30

– čtvrtek 30. března 2023, 15:00 – 16:30

– úterý 4. dubna 2023, 15:00 – 16:30

Cena konzultací je 400,– Kč na osobu, částka musí být uhrazena do 17. 3. 2023

Na účet číslo: 35434781/0100

Variabilní symbol: 6001

Přihláška ke konzultacím v docx


 

Informace k přijímacímu řízení v pdf.

Kritéria G4 gymnázium technické 2023-2024 v pdf.

Kritéria G4 gymnázium všeobecné 2023-24 v pdf.

Kritéria G8 gymnázium všeobecné 2023-2024 v pdf.

 

 

Přihlášky ke studiu lze podávat od středy 8. února 2023 do středy 1. března 2023 poštou, nebo osobně na sekretariátu školy. Provozní doba sekretariátu bude následující:

Pondělí   7:00 – 14:00

Úterý       7:00 – 14:00

Středa     7:00 – 14:00

Čtvrtek    7:00 – 14:00

Pátek       7:00 – 14:00

Po 1. březnu 2023 proces odevzdávání přihlášek ke studiu uzavřeme. Pro ty žáky, kteří přihlášky odevzdali, zveřejníme formulář a návod, jak se přihlásit ke konzultacím k přijímacím zkouškám. Bližší informace ke konzultacím budou posléze zveřejněny.

Další důležité odkazy:

Vzor přihlášky:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Návod k vyplnění přihlášky:

Cizinci nevypisují rodné číslo!!

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

 

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D., v. r.

ředitel Gymnázia Cihelní,

Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

Obecné informace pro uchazeče.

Odevzdávání přihlášek v pdf.

 

Odkaz na informace k jednotné přijímací zkoušce na stránkách Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/

Odkaz na testová zadání přijímacích zkoušek z minulých let na stránkách Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf