Přihláška ke studiu druhého cizího jazyka pro žáky nastupující do prvního ročníku čtyřletého studia v docx.


Konzultace k přijímacím zkouškám

Vstup do budovy školy bude umožněn od 14:30 hodin

Termíny:

– čtvrtek 23. března 2023, 15:00 – 16:30

– úterý 28. března 2023, 15:00 – 16:30

– čtvrtek 30. března 2023, 15:00 – 16:30

– úterý 4. dubna 2023, 15:00 – 16:30

Kapacita konzutací je již naplněna.


Informace k přijímacímu řízení v pdf.

Kritéria G4 gymnázium technické 2023-2024 v pdf.

Kritéria G4 gymnázium všeobecné 2023-24 v pdf.

Kritéria G8 gymnázium všeobecné 2023-2024 v pdf.

 

Obecné informace pro uchazeče.

 

Odkaz na informace k jednotné přijímací zkoušce na stránkách Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/

Odkaz na testová zadání přijímacích zkoušek z minulých let na stránkách Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf