Přečtěte si něco o naší škole, přijďte se podívat a pak studovat. První den otevřených dveří se blíží  a bude ve čtvrtek 7. 12. 2023 v čase 14.00 – 17.00 hod.

Rozhovor s ředitelem školy 1. část v pdf

Rozhovor s ředitelem školy 2. část v pdf

Rozhovor s ředitelem školy 3. část v pdf

Rozhovor s ředitelem školy 4. část v pdf

Rozhovor s ředitelem školy 5. část v pdf

 

Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je státní škola zřizovaná Moravskoslezským krajem.

Nabízíme tyto studijní obory:

Osmileté studium v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání).

Čtyřleté studium v oboru 79-41-K/41 Gymnázium – zaměření všeobecné (denní forma vzdělávání).

Čtyřleté studium v oboru 79-41-K/41 Gymnázium – zaměření technické (denní forma vzdělávání).

Povinným cizím jazykem je anglický jazyk.

Druhý povinný jazyk si žáci volí z těchto cizích jazyků: německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. (Výuka daného cizího jazyku je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců.)

Pro přírodovědné předměty má škola fyzikální, biologickou a chemickou laboratoř a odborné učebny chemie, fyziky a biologie.

Žáci se podle svých zájmů mohou účastnit různých soutěží a olympiád. Rovněž mohou navštěvovat kroužky, které se u nás nazývají Cihelní kluby.

V předposledním roce studia si žáci volí podle svých preferencí dva volitelné předměty a v posledním roce si žáci všeobecného zaměření volí ještě třetí předmět. Žáci technického zaměření mají v předposledním a posledním roce předmět deskriptivní geometrie, jehož znalost je nutná k úspěšnému zvládnutí vysoké školy technického zaměření (proto si už v posledním ročníku ke dvěma volitelným předmětům z předposledního ročníku třetí volitelný předmět nevolí).

Úspěšným zakončením studia získá absolvent úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a je připraven ke studiu na vysoké škole.

Rozvrh je uzpůsobem pro dojíždějící žáky tak, že výuka končí každý den nejpozději ve 14.05 hod.

Škola pořádá pro zájemce o studium dva dny otevřených dveří a konzultace k přijímacím zkouškám:

První den otevřených dveří: čt 7. 12. 2023 14.00 – 17.00 hod.

Druhý den otevřených dveří: čt 8. 2. 2024 14.00 – 17.00 hod.

Konzultace k přijímacím zkouškám

Fotogalerie