Informace o výsledcích přijímacích zkoušek 2024


Přijímací řízení a kritéria pro přijetí 2024 v pdf.

Kritéria pro přijímání uchazečů G4 všeobecné 2024-25 v pdf.

Kritéria pro uchazeče G4 technické 2024-2025 v pdf.

Kritéria pro přijímaní uchazečů G8 2024-2025 v pdf.


Volba 2. cizího jazyka a volba výtvarné nebo hudební výchovy v pdf


Informace k přijímacímu řízení  v pdf.


Souhrnné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách MŠMT: https://www.prihlaskynastredni.cz/


Nový algoritmus pro přijímání žáků u přijímacích zkoušek – video od Cermatu: https://www.youtube.com/watch?v=uHeUsdQGPm4


Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je státní škola zřizovaná Moravskoslezským krajem.

Nabízíme tyto studijní obory:

Osmileté studium v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání).

Čtyřleté studium v oboru 79-41-K/41 Gymnázium – zaměření všeobecné (denní forma vzdělávání).

Čtyřleté studium v oboru 79-41-K/41 Gymnázium – zaměření technické (denní forma vzdělávání).

Povinným cizím jazykem je anglický jazyk.

Druhý povinný jazyk si žáci volí z těchto cizích jazyků: německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. (Výuka daného cizího jazyku je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců.)

Pro přírodovědné předměty má škola fyzikální, biologickou a chemickou laboratoř a odborné učebny chemie, fyziky a biologie.

Žáci se podle svých zájmů mohou účastnit různých soutěží a olympiád. Rovněž mohou navštěvovat kroužky, které se u nás nazývají Cihelní kluby.

V předposledním roce studia si žáci volí podle svých preferencí dva volitelné předměty a v posledním roce si žáci všeobecného zaměření volí ještě třetí předmět. Žáci technického zaměření mají v předposledním a posledním roce předmět deskriptivní geometrie, jehož znalost je nutná k úspěšnému zvládnutí vysoké školy technického zaměření (proto si už v posledním ročníku ke dvěma volitelným předmětům z předposledního ročníku třetí volitelný předmět nevolí).

Úspěšným zakončením studia získá absolvent úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a je připraven ke studiu na vysoké škole.

Rozvrh je uzpůsobem pro dojíždějící žáky tak, že výuka končí každý den nejpozději ve 14.05 hod.

Škola pořádá pro zájemce o studium dva dny otevřených dveří a konzultace k přijímacím zkouškám:

Konzultace k přijímacím zkouškám – přihláška

Fotogalerie