Zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení – G8 v pdf

Zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení – G4 zaměření: technické v pdf

Zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení – G4 zaměření: všeobecné v pdf

Dne 15. května 2024 došlo ke zveřejnění výsledků, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy. Výsledky jsou vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole (zde alespoň po dobu 15 dnů) a na webu školy. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se nevyhotovuje a nezasílá, nečiní se záznam do spisu.

Co dělat v případě nepřijetí v pdf         Co dělat v případě nepřijetí ukrajinsky v pdf